Zpracovatelé odpadu – dřevo

Při splnění podmínek a uzavření smlouvy zasílá zpracovatel dřevěného odpadu čtvrtletně výkaz s rozdělením druhotných surovin dle původu od obcí a dalších původců, o zpracovaném množství na finální výrobek.

Odměna je vypočtena dle sazby (Kč/t) a podílu obalů (v %) na základě řádně vyplněného a dodaného čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství a dodavatelé upravených odpadů (druhotných surovin), včetně rozdělení původu od obcí a od dalších původců.

V současné době je podporováno zpracování druhotné suroviny:

  • Dřevěné palety a ostatní dřevěné obaly
  • Dřevní recyklát