ZEVO

Subjekt, který nakládá s odpady ve svém zařízení určeném pro energetické využití odpadu, a zajišťuje následně i materiálové využití kovových odpadů včetně obalové složky, které jsou získávány v rámci provozu zařízení (jako zbytková složka po energetickém využití odpadů vstupujících do tohoto zařízení), a to v souladu se Zákonem o odpadech.

Odměna je vypočtena na základě řádně vyplněného a dodaného čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství odpadů z obalů včetně subjektů, které zajistily konečné využití druhotných surovin.