Bioplynové stanice

Subjekt, který nakládá s odpady ve svém zařízení určeném pro využití biologicky rozložitelných odpadů, a zajišťuje následně i materiálové využití kovových a plastových odpadů včetně obalové složky, které jsou získávány v rámci provozu zařízení jako zbytková složka po využití odpadů vstupujících do tohoto zařízení, a to v souladu se Zákonem o odpadech.

Odměna je vypočtena na základě řádně vyplněného a dodaného čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství odpadů z obalů včetně subjektů, které zajistily konečné využití druhotných surovin.

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito