Dekontaminace NO

Subjekt ve svém zařízení určeném pro úpravu nebo využívání nebezpečného odpadu provádí dekontaminaci odpadů z obalů znečištěných nebezpečnými látkami nebo obsahujících zbytky nebezpečných látek (150110N), a následně zajišťuje materiálové využití dekontaminovaných odpadů včetně obalové složky, které jsou získávány v rámci provozu zařízení, a to v souladu se Zákonem o odpadech.

Odměna je vypočtena dle sazby (Kč/t) a podílu obalů (v %) na základě řádně vyplněného a dodaného čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství a dodavatelé odpadů z obalů, rozdělení původu od obcí a od dalších původců, včetně subjektů, které zajistily konečné využití.