Zapojení do systému

Provozovatelé dotřiďovacích linek jsou dalšími důležitými partnery systému EKO‑KOM. Na jejich zařízeních dochází k úpravě (dotřídění, slisování apod.) využitelných složek komunálních odpadů a dalších obalových odpadů z obchodů a průmyslových podniků.

Technologická vybavenost dotřiďovacích linek má vliv na následné využití odpadů jako druhotných surovin ve zpracovatelském průmyslu. Do jisté míry také svými požadavky na kvalitu vstupních surovin (tříděných odpadů) ovlivňuje systémy sběru a svozu odpadů v obcích.

Úpravce odpadů se může zapojit do systému EKO‑KOM na základě Smlouvy o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je souhlas k provozování zařízení podle zákona o odpadech (uděluje krajský úřad) a kolaudační rozhodnutí, ze kterého je patrné, že zařízení je kolaudováno jako stavba sloužící k úpravě (dotřídění) odpadů. Mezi další podmínky patří technologická úroveň zařízení, kapacita a regionální význam zařízení.

Úpravce zajišťuje pro AOS podle smlouvy dotřídění odpadů na kvalitu druhotné suroviny (kvalitativní požadavky na upravené odpady jsou součástí smlouvy a vycházejí z podmínek zpracovatelského průmyslu) a následné využití druhotné suroviny předáním zpracovateli. Za svoji činnost obdrží úpravce smluvní odměnu.

Odměna se vypočítává na základě čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství a původci odpadů z obalů včetně subjektů, které zajistily konečné využití druhotných surovin.

Kontakty
Bc. Pavel Jiráček

manažer pro druhotné suroviny
jiracek@ekokom.cz
+420 722 977 219

Jan Končal

manažer pro druhotné suroviny
koncal@ekokom.cz
+420 603 828 522

Soubory ke stažení