Konference ODPADY A OBCE

Konferenci naše společnost pořádá každoročně v Hradci Králové. Tato konference je jedinečnou příležitostí pro setkání s kolegy a odborníky z odpadového hospodářství.


Dovolujeme si Vás pozvat na 22. ročník konference ODPADY A OBCE, která se uskuteční v prezenčním formátu 6. – 7. září 2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Konference ODPADY A OBCE se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a města Hradec Králové.

Bližší informace včetně možnosti přihlášení se naleznete na internetových stránkách www.odpadyaobce.cz.


TÉMATA KONFERENCE ODPADY A OBCE


 PONDĚLÍ 6. září 2021

12:00–13:00 PREZENCE

13:00–13:15 ZÁHÁJENÍ KONFERENCE

13:15–17:00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUSE – 1. BLOK

  • Evropský pohled na plnění směrnic CEP a SUP v členských zemích EU a požadavky na komunální odpadový sektor pro období 2022-2025
  • Praktické zkušenosti s implementací evropských směrnic a jejich dopadů na komunální odpadové hospodářství Slovenska
  • Aktuální stav projektů v ČR k zajištění odklonu komunálních odpadů od skládkování
  • Panelová diskuse

VEČERNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE OBCÍ „O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI“ ZA ROK 2020

ÚTERÝ 7. září 2021

09:00–12:00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUSE – 2. BLOK

  • Role obalového průmyslu v cirkulární ekonomice
  • Možnosti nových technologií zpracování plastových odpadů a jejich požadavky na kvalitu vstupních materiálů a účinnost třídících linek
  • Panelová diskuse

13:30–15:00 ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A DISKUSE – 3. BLOK

  • Živnostenské odpady
  • Synergie obcí a ostatních původců odpadů při plnění cílů recyklace
  • Panelová diskuse

15:00 UKONČENÍ KONFERENCE

Změna programu vyhrazena.

Registraci proveďte nejpozději do pátku 27. 8. 2021.

 


 

S případnými dotazy kontaktujte Josefa Mojžíše, tel.: 724 344 188,

e-mail: mojzis@ekokom.cz.

Konference Odpady a obce 2021 se koná v rámci cyklu odborných konferencí