Konference ODPADY A OBCE

Konferenci naše společnost pořádá každoročně v Hradci Králové. Tato konference je jedinečnou příležitostí pro setkání s kolegy a odborníky z odpadového hospodářství.


DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA JIŽ 24. ROČNÍK KONFERENCE ODPADY A OBCE 2023.

KONFERENCE SE USKUTEČNÍ V TERMÍNU 21. – 22. 6. 2023 V KONGRESOVÉM CENTRU ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ.


HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

STŘEDA 21. 6. 2023
  • Potenciální dopady návrhu evropského nařízení o obalech a obalových odpadech.
  • Inovativní způsoby dosažení legislativních požadavků v odpadovém hospodářství.
  • Příležitosti a úskalí nakládání s odpadním dřevem v obcích.
  • Minulost a budoucnost kovů v obalech.
ČTVRTEK 22. 6. 2023
  • Udržitelný rozvoj obecních rozpočtů na odpadové hospodářství.
  • Nová partnerství obcí a průmyslu v rámci sběru odpadů.
  • Jak se vypořádat s multikomoditními sběry.

 


PŘIHLÁŠENÍ SE NA LETOŠNÍ ROČNÍK KONFERENCE BUDE ZÁHÁJENO V DUBNU 2023 NA WWW.ODPADYAOBCE.CZ.


S případnými dotazy kontaktujte Josefa Mojžíše, tel.: 724 344 188,

e-mail: mojzis@ekokom.cz.

 

Konference Odpady a obce 2023 se konala v rámci cyklu odborných konferencí