Seminář pro učitele ZŠ

Seminář s názvem „Odpady a obaly“ je určený pro učitele základních a středních škol. Jedná se o program akreditovaný Ministerstvem školství (MŠMT, č.j. 7989/2021-2-228). Pro učitele je účast na tomto semináři zdarma.

Seminář je organizován ve spolupráci s Krajskými úřady minimálně jednou za pololetí v každém kraji.

Věnujte prosím pozornost nabídkám, které jsou zasílány na všechny školy v kraji. Semináře se konají vždy pro nejméně 10 účastníků.

Délka semináře je cca pět hodin a probíhá formou odborné přednášky s diskuzí a exkurzí do zařízení nakládajícícho s odpady. Účastníci obdrží 200 kreditů, které mohou následně proměnit za výukové materiály. V neposlední řadě obdrží každý účastník osvědčení o absolvování akreditovaného semináře. Občerstvení je zajištěno.

Pro bližší informace se podívejte zde.

Kontakty
Romana Věntusová

produkční manažerka
ventusova@ekokom.cz
+420 727 873 487