Dále podporujeme

Společnost EKO‑KOM se zabývá podporou třídění odpadu v ČR i v rámci dalších aktivit. Sami nebo s partnery se podílíme např. na těchto akcích.

Brána recyklace

je putovní výstava, která se zaměřuje na designové, ale i běžné výrobky z recyklovaného odpadu.

Čisté festivaly

je projekt naší společnosti, který se snaží zpřístupnit problematiku třídění odpadu návštěvníkům letních festivalů v ČR.

Národní zemědělské muzeum Praha

v muzeu v Praze na Letné naleznete naši expozici o obalech a jejich významu. Součástí výstavy jsou i lektorované vzdělávací programy.

Zlatý Ámos

je anketa o nejoblíbenějšího učitele ČR. Naše dlouhodobé partnerství odráží důležitost vzdělávání žáků i v oblasti třídění odpadu a je poděkováním všem učitelům za jejich práci.

Veletrhy For Arch a For Gastro & Hotel

pravidelně podporujeme instalací fragmentů z výstavy Brána recyklace za účelem šíření osvěty v oblasti třídění a recyklace odpadů mezi významné cílové skupiny, které svým přístupem mohou velmi ovlivnit vznik odpadů a nakládání s nimi.