Aktuální stav

Na této stránce naleznete v krátkém přehledu základní data a výsledky, kterých systém EKO‑KOM dosáhl v posledních letech. Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, že z dlouhodobého hlediska je již počet klientů prakticky konstantní.

2017 2018 2019 2020 2021
Počet klientů 20.778 21.052 21.197 21.223 21.292
Vzniklý obalový odpad (t) 1.091.050 1.187.087 1.219.696 1.227.289 1.333.530
Počet obcí 6.123 6.131 6.146 6.160 6.169
Počet obyvatel 10.557.495 10.589.729 10.632.482 10.678.586 10.515.707
Podíl populace 99% 99% 99% 99% 99%
Celkem recyklovaný a energeticky využitý odpad (t) 804.086 841.601 888.339 926.055 1.022.963

 

V tabulce je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní systému tříděného odpadu. Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje 73 % obyvatel ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů! A co je z hlediska požadavků EU na Českou republiku nejdůležitější, narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů.

Dosažená míra recyklace a energetického využití odpadů z obalů 2021

Míra využití odpadů z obalů v roce 2021
Míra využití odpadů z obalů v roce 2021
Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2021:

    vytřídil každý Čech průměrně 71,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo 77 % obalů vytříděno a předáno k recyklaci nebo energetickému využití