Aktuální stav

Na této stránce naleznete v krátkém přehledu základní data a výsledky, kterých systém EKO‑KOM dosáhl v posledních letech. Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, že z dlouhodobého hlediska je již počet klientů prakticky konstantní.

2018 2019 2020 2021 2022
Počet klientů 21.052 21.197 21.223 21.292 21.200
Vzniklý obalový odpad (t) 1.187.087 1.219.696 1.227.289 1.333.530 1.312.804
Počet obcí 6.131 6.146 6.160 6.169 6.176
Počet obyvatel 10.589.729 10.632.482 10.678.586 10.515.707 10.533.399
Podíl populace 99% 99% 99% 99% 99%
Celkem recyklovaný a energeticky využitý odpad (t) 841.601 888.339 926.055 1.022.963 1.065.311

 

V tabulce je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní systému tříděného odpadu. Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje obyvatel ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů! A co je z hlediska požadavků EU na Českou republiku nejdůležitější, narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů.

Dosažená míra recyklace a energetického využití odpadů z obalů 2022

Míra využití odpadů z obalů v roce 2022
Míra využití odpadů z obalů v roce 2022
Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito