Aktuální stav

Na této stránce naleznete v krátkém přehledu základní data a výsledky, kterých systém EKO‑KOM dosáhl v posledních letech.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Počet klientů 20.382 20.586 20.778 21.052 21.197 21.223
Obaly uvedené na trh v ČR (t) 2.912.907 3.023.010 3.326.520 3.374.428 3.507.197 3.994.984
z toho nevratné 968.171

(33%)

1.032.820

(34%)

1.091.050

(33%)

1.187.087

(35%)

1.219.696

(35%)

1.227.289

(31%)

z toho vratné 1.944.736

(67%)

1.990.190

(66%)

2.235.470

(67%)

2.187.341

(65%)

2.287.501

(65%)

2.767.695

(69%)

 

Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, že z dlouhodobého hlediska je již počet klientů prakticky konstantní. Klienti zapojení do systému EKO‑KOM uvádějí na trh České republiky 81 % obalů.

2016 2017 2018 2019 2020
Počet obcí 6.114 6.123 6.131 6.146 6.160
Počet obyvatel 10.515.124 10.557.495 10.589.729 10.632.482 10.678.586
Podíl populace 99% 99% 99% 99% 99%
Celkem využitý odpad 793.658 t 804.086 t 841.601 t 888.339 t 926.055 t

 

V tabulce je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní systému tříděného odpadu. Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje 73 % obyvatel ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů! A co je z hlediska požadavků EU na Českou republiku nejdůležitější, narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů.

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2020

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2020:

    vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci