Putovní Křišťálovou popelnici převzal jihočeský Vimperk

16. 11. 2020 AkceObceOdpad

Vyhlášení 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici proběhlo v netradiční podobě. Konference Odpady a obce, která se v minulosti konala vždy za přítomnosti stovek účastníků v Hradci Králové, si letos kvůli koronavirovým omezením odbyla svou on-line premiéru. V netradičním kabátu se uskutečnilo i vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“ za rok 2019. Předání ocenění zástupcům nejlépe třídících obcí neproběhlo na slavnostním večeru konference a zástupci společnosti EKOKOM se rozjeli přímo na radnice a obecní úřady, kde ve stejnou chvíli předali ocenění za umístění v soutěži. Vyhlášení tak proběhla v komorním duchu, na radosti oceněným obcím to ale neubralo.

Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému EKO‑KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Ocenění získaly 3 nejlepší obce a města z každé kategorie a z těch vítězných vzešel i absolutní vítěz. Květiny, malé křišťálové popelnice a v případě vítězů i šeky s finanční odměnou předali nejlepším obcím a městům v rámci dnešní svatomartinské tour zástupci EKO‑KOM, a.s.
Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice a v kategorii nad 5 001 obyvatel dosáhl na vítězství Vimperk. Jihočeský Vimperk se stal zároveň absolutním vítězem 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici a doplnil tak seznam vítězů na putovní Křišťálové popelnici, kterou starostce Jaroslavě Martanové předala regionální manažerka AOS EKO‑KOM Lenka Pravdová.

Co je hodnoceno?

Každý kraj měl pětici nejlepších zástupců. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři EKO‑KOM, a.s., vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. místě. V užším výběru pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Jako vždy se hodnotilo nejen dosažené množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu, hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíželo se také k tomu, jestli obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady. Hodnocení je tedy velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO‑KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2019
Absolutní vítěz: Vimperk
kategorie Obce do 500 obyvatel:
1. Potůčky
2. Český Jiřetín
3. Albrechtice v Jizerských horách
kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1. Vigantice
2. Velké Bílovice
3. Pržno
kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1. Vimperk
2. Telč
3. Jilemnice
Zástupci oceněných obcí
Vimperk
zleva místostarosta Zdeněk Kuncl, starostka Jaroslava Martanová, Marie Hejlková – pracovnice odboru životního prostředí, odpadového hospodářství, Josef Kotál – vedoucí odboru životního prostředí
 
Telč
místostarosta Pavel Komín
 
Jilemnice
starosta Vladimír Richtr, Ilona Šolcová – referentka oddělení rozvoje, investic a majetku
Vigantice
starosta Zdenek Porubský, místostarostka Hana Foltasová
 Velké Bílovice
starostka Lenka Grofová
 Pržno
starosta Petr Blokša
 Potůčky
starosta Vlastimil Ondra
 Český Jiřetín
Jana Dvořáková – pracovnice úřadu
Albrechtice v Jizerských horách
místostarosta Antonín Kučera, Pavlína Klížová – pracovnice úřadu
Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení

Chystáte ve vašem městě či obci v roce 2024 zpracování Optimalizační studie odpadového systému? Zapo...

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy

Rok 2022 přináší pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legis...

20. ročník konference Odpady a obce v Hradci Králové

Tradiční konference Odpady a obce, pořádaná Autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, oslavila let...

Společnost EKO‑KOM oslaví příští rok 25 let systému třídění odpadů v ČR

Česká republika je evropskou velmocí v třídění obalových odpadů. Díky systému EKO‑KOM má přístup...