Exkurze v recyklačním podniku dřevěného odpadu

18. 5. 2023 DřevoObceOdpadRecyklace

V souvislosti s rozšiřujícím se odděleným sběrem odpadního dřeva v obcích a jeho vykazováním do Systému EKO-KOM, jsme navštívili společnost KRONOSPAN CR, spol. s r.o. v Jihlavě, kde se zpracovává odpadní dřevo do podoby dřevotřískových a OSB desek.

Jedná se rozlohou a kapacitou o jeden z největších recyklačních závodů v České republice, který každý den přijme desítky vozidel s odpadním a přírodním dřevem a zhruba stejný počet vozidel s výrobky jej opouští. Pro plnění národních cílů materiálové recyklace dřeva a dřevěných obalů je jihlavský závod naprosto stěžejní, a proto je také smluvním partnerem společnosti EKO-KOM, a.s. Jeho úloha je o to důležitější, že při současných cenách energií je enormní tlak na spalování biomasy a materiálová recyklace musí ještě více než dříve této situaci čelit. Hierarchie nakládání s odpady, omezování skládkování odpadů a recyklační cíle dřevěných obalů hovoří jasně. Zpracování dřeva do výrobků má navíc pozitivní vliv na bilanci emisí CO2.

Výrobní závod se rozprostírá v průmyslové zóně na severním okraji Jihlavy, nedaleko dálnice D1 na ploše cca 55 hektarů. Velká část plochy je tvořena skladem dřeva, které sem proudí jak z tuzemska, tak v menší míře i ze zahraničí. Kronospan má řadu zákazníků i v okolních zemích a aby byla jejich vozidla optimálně vytížena, nevrací se zpět do Jihlavy prázdná, ale přivážejí surovinu pro výrobu.

Výrobní závod KRONOSPAN CR z ptačí perspektivy
Výrobní závod KRONOSPAN CR z ptačí perspektivy

Vývoj vlastních výrobních technologií pro vyšší využití odpadního dřeva
Kronospan se dlouhodobě věnuje vývoji vlastní výrobní technologie s cílem zvyšovat podíl odpadního dřeva ve výrobcích. Zatímco před patnácti lety byl podíl odpadního dřeva v dřevotřískových deskách okolo 25 %, dnes již dosahuje cca 50 % a další cíle jsou ještě vyšší. Díky rozsáhlé investici se od loňského roku může recyklovat odpadní dřevo i při výrobě OSB desek, což do té doby nebylo možné. Proto potřebuje stále více odpadního dřeva ke zpracování. K tomu využívá jak vlastní speciální „sběrné dvory“, tak síť externích dodavatelů.

Sklad dřeva a technologie na přípravu štěpky pro výrobu OSB desek
Sklad dřeva a technologie na přípravu štěpky pro výrobu OSB desek

Pro efektivní recyklaci je potřeba dostatečné množství a kvalita materiálu
Aby byla recyklace odpadů co nejvíce efektivní, je třeba zajistit, aby dodávky odpadů byly jak v potřebném množství, tak v požadované kvalitě. Proto v Jihlavě připravili podrobný manuál pro dodavatele dřevěných odpadů. Ten je společně s dalšími informacemi ke stažení na stránkách společnosti https://www.mojekrono.cz/recyklace/. Kromě toho firma disponuje vyškolenými nákupčími, kteří pravidelně školí zaměstnance dodavatelů, aby se omezilo množství nevhodných materiálů a předešlo případným reklamacím.

Dřevo určené k recyklaci
Dřevo určené k recyklaci

Odpadní dřevo je třeba skladovat na zpevněných (betonových, asfaltových) plochách, aby se zabránilo kontaminaci prachem, blátem, trávou nebo kamením. Nábytek, nebo bedny je třeba rozložit, aby se optimálně využil prostor v kontejneru nebo návěsu. Pokud je k dispozici alespoň 7 tun odpadního dřeva, dojede se k zákazníkovi a dřevo odveze, podle množství se vypravují buď soupravy s kontejnery, nebo kamiony s návěsem.

Pro recyklaci je vhodné povrchově neupravené konstrukční a stavební dřevo, palety, bedny a bedýnky, odpadní dřevotřískové a OSB desky, použitý nábytek z masivního dřeva, lepené a vrstvené dřevo, nebo stavební bednění. Drobný spojovací materiál a kování jsou akceptovány, naopak nežádoucí jsou rozměrné kovové součásti, MDF desky, sololit, nebo minerální nečistoty jako prach a bláto.

K recyklaci není možné přijmout laminátové podlahy, protiskluzové překližky, dřevo obsahující zbytky asfaltu nebo asfaltových lepenek, shnilé a ztrouchnivělé dřevo nebo čalouněný nábytek.

Odpad bere jen od proškolených dodavatelů
Dřevěný odpad se přijímá buď kusový nebo drcený, ale pouze od proškolených dodavatelů, kteří mohou garantovat, že štěpka nebude obsahovat nežádoucí příměsi. Při přejímce se eviduje dodavatel, množství a probíhá vizuální kontrola dodávky. Kronospan disponuje technickými opatřeními, která dokáží identifikovat dodavatele nekvalitního odpadu i zpětně. Dřevěný odpad se skladuje společně s kulatinou v rozsáhlém skladu dřevní hmoty. Ten je tak velký, že je dobře patrný i z leteckých snímků závodu. V něm se pohybuje velký počet nakladačů všech typů a velikostí, které jednak materiál vykládají a jednak přepravují k vlastnímu zpracování. Výroba je rozdělena do dvou částí, v jedné probíhá výroba dřevotřískových desek a v druhé pak OSB desek.

Sklad dřeva a štěpky, v pozadí recyklační věž, sušárna, zásobní sila
Sklad dřeva a štěpky, v pozadí recyklační věž, sušárna, zásobní sila

Jako u každého zpracovatele i v Kronospanu platí, že nejprve je třeba odpady upravit na potřebnou velikost a zbavit všech nežádoucích příměsí, které by mohly ovlivnit kvalitu hotových výrobků. Přestože manuál poměrně přesně popisuje, jak má dodávaný odpad vypadat, nežádoucí příměsi se vždy najdou. Separace nečistot je mnohastupňová, využívá celou řadu fyzikálních metod a probíhá vlastně až do okamžiku těsně před samotnou výrobou.

Vykládka odpadního dřeva na dopravník recyklační věže
Vykládka odpadního dřeva na dopravník recyklační věže

Stěžejním zařízením pro přípravu suroviny do výroby je recyklační věž, jejímž úkolem je zbavit dřevěný odpad hrubých nečistot. Pomocí širokého dopravníku se do ní kusové dřevo přemístí, kde se následně nadrtí na hrubou štěpku a pomocí řady senzorů a separátorů se z ní oddělují kovové, plastové, minerální a další nečistoty. Kromě magnetů se používají také senzory na bázi ultrazvuku, indukce nebo rentgenové spektroskopie. Předčištěná štěpka se roztřískuje a třídí podle velikosti, velké třísky se znovu drtí, naopak malé třísky a prach se použijí na vytápění sušárny. Jednotlivé frakce se opět čistí, k separaci se používá stlačený vzduch, indukce, vodní separace a také gravitace, proto recyklační věž. U její paty se do kójí a kontejnerů shromažďují zachycené nečistoty, které se z velké části předávají externím odběratelům k dalšímu využití, např. kovové odebírají kovošroty, plastové poslouží k výrobě alternativních paliv. Z celkového množství přijatých odpadů se k odstranění předávají necelá 3 % odpadů.

Hala na výrobu OSB desek
Hala na výrobu OSB desek

Recyklační věží však celý proces zdaleka nekončí. Získané třísky, vhodné pro výrobu, stále obsahují drobné nečistoty a také velké množství vody. Než vstoupí do vlastní výroby, musí se její podíl snížit až na cca 2 % hmotnosti. Tento proces probíhá v sušárně, ohromném rotačním válci, který je vytápěn biomasou (zejména dřevem nevhodným pro samotnou výrobu), ve kterém třísky stráví několik desítek minut. Následně se přesunou ještě na vibrační síta, kde se zbaví posledních prachových a minerálních nečistot. Takto připravené třísky se umístí do sila, které slouží jako zásobárna pro samostatnou výrobu, která probíhá v oddělených prostorách.

Výrobní proces
Při výrobě dřevotřískových desek se třísky mísí s lepidlem a postupně vrství a následně lisují v několik desítek metrů dlouhém lisu. Parametry lisování řídí počítač a celý proces výroby je řízen z velína. Jeho obsluha má díky dvěma desítkám monitorů přehled o každé části výrobního procesu.

Velín výroby dřevotřískových desek
Velín výroby dřevotřískových desek

Podle požadavků zákazníků se vyrábějí desky v tloušťce od 10 do cca 40 mm, pomocí senzorů se kontroluje jejich kvalita a fyzikální parametry, řežou se na základní formát a přesouvají do velkého otočného kola, tzv. vějíře, kde se chladí na cca 50 °C (po výstupu z lisu jejich teplota dosahuje okolo 130 °C). Vychladlé desky se dále formátují, brousí a pokud mají perfektně hladký povrch, je možné je i laminovat a dále upravovat. Hotové výrobky se obvykle ihned expedují.

Část výrobní linky na dřevotřískové desky
Část výrobní linky na dřevotřískové desky
Chlazení hotových desek
Chlazení hotových desek

Podobným procesem se vyrábějí i OSB desky, hlavním rozdílem je velikost třísek a jejich výroba. Desky samotné mají i jiné vlastnosti, zejména vyšší pevnost a pružnost a také jiný způsob použití.

Sklad hotových výrobků
Sklad hotových výrobků

Dodávky odpadního dřeva z obcí
V době kůrovcové kalamity došlo ze strany Kronospanu k poklesu poptávky po odpadním dříví a zároveň se zpřísnily požadavky na jeho kvalitu. Některé obce tak omezily, nebo úplně zastavily oddělený sběr dřeva, nebo jeho tok přesměrovaly do energetické štěpky. V současné době Kronospan deklaruje, že zpracovatelská kapacita závodu je dostatečná a že je schopen přijmout veškeré odpadní dřevo dle uvedených specifikací. Pokud chtějí obce zvýšit podíl materiálového využití komunálních odpadů a zároveň dokážou splnit požadavky na jeho kvalitu, mohou se ohledně dodávek odpadního dřeva obrátit na obchodní zástupce společnosti SILVA CZ, který zajišťuje nákup dřevní hmoty.

Obce v Systému EKO-KOM mohou nově vykazovat i sebrané odpadní dřevo předané k materiálovému využití. Momentálně se odměna vztahuje na odpadní dřevo zařazené pod katalogové číslo 20 01 38 sebrané ve sběrných dvorech a sběrných místech. Podrobnosti o způsobech evidence a vykazování odpadního dřeva obcím sdělí příslušní regionální manažeři AOS EKO-KOM.

 

Cesta PETu – z kontejneru zpět do lahve i do spacáku!

Polyethylentereftalát, neboli PET oslaví příští rok již 80. narozeniny. A za tu dobu se stal jedním ...

Polyethylen a polypropylen nejen v obalovém průmyslu

Polyethylen (PE) a polypropylen (PP), jež se řadí do třídy polyolefinů, jsou nejpoužívanější termopl...

Putovní Křišťálovou popelnici převzal jihočeský Vimperk

Vyhlášení 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici proběhlo v netradiční podobě. Konference Odpad...

Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

AOS EKO‑KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití ob...