Aktuální stav

Na této stránce naleznete v krátkém přehledu základní data a výsledky, kterých systém EKO‑KOM dosáhl v posledních letech.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet klientů 20.233 20.277 20.382 20.586 20.778 21.052
Obaly uvedené na trh v ČR (t) 2.845.928 2.979.976 2.912.907 3.023.010 3.326.520 3.374.428
z toho nevratné

898.651

(31%)

921.799

(31%)

968.171

(33%)

1.032.820

(34%)

1.091.050

(33%)

1.187.087

(35%)

z toho vratné

1.947.277

(69%)

2.058.177

(69%)

1.944.736

(67%)

1.990.190

(66%)

2.235.470

(67%)

2.187.341

(65%)

Podíl na trhu obalů v ČR (%)

81% 81% 81% 81% 81% 81%

 

Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, že z dlouhodobého hlediska je již počet klientů prakticky konstantní. Klienti zapojení do systému EKO‑KOM uvádějí na trh České republiky 81 % obalů.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Počet obcí

6.073

6.085

6.114

6.123

6.131

Počet obyvatel

10.483.885

10.479.423

10.515.124

10.557.495

10.589.729

Podíl populace

99%

99%

99%

99%

99%

Celkem využitý odpad

690.047 t

730.662 t

793.658 t

804.086 t

841.601 t

V tabulce je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní systému tříděného odpadu. Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje 73% obyvatel ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů! A co je z hlediska požadavků EU na Českou republiku nejdůležitější, narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů.

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2018

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů

Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2018:

vytřídil každý Čech průměrně 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)

73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 71 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci