Aktuální stav

Na této stránce naleznete v krátkém přehledu základní data a výsledky, kterých systém EKO‑KOM dosáhl v posledních letech.

 

2011

2012

2013

2014

2015

Počet klientů 20.482 20.241 20.233 20.277 20.382
Obaly uvedené na trh v ČR (t) 3.099.862 2.761.722 2.845.928 2.979.976 2.912.907
z toho nevratné

864.106

(28%)

866.382

(31%)

898.651

(31%)

921.799

(31%)

968.171

(33%)

z toho vratné

2.235.756

(72%)

1.895.339

(69%)

1.947.277

(69%)

2.058.177

(69%)

1.944.736

(67%)

Podíl na trhu obalů v ČR (%)

81%

81%

81%

81%

81%

 

Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, že z dlouhodobého hlediska je již počet klientů prakticky konstantní. Klienti zapojení do systému EKO‑KOM uvádějí na trh České republiky 81 % obalů.

 

2011

2012

2013

2014

2015

Počet obcí

5.993

6.025

6.057

6.073

6.085

Počet obyvatel

10.457.137

10.488.753

10.471.722

10.483.885

10.479.423

Podíl populace

98%

99%

99%

99%

99%

Celkem využitý odpad

621.273 t

607.005 t

635.892 t

690.047 t

730.662 t

V tabulce je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní systému tříděného odpadu. Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje již více než 72% obyvatel ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů! A co je z hlediska požadavků EU na Českou republiku nejdůležitější, narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů.

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2015

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů