Dále podporujeme

Společnost EKO‑KOM se zabývá podporou třídění odpadu v ČR i v rámci dalších aktivit. Sami nebo s partnery se podílíme např. na těchto akcích. 

Brána recyklace

je putovní výstava, která se zaměřuje na designové, ale i běžné výrobky z recyklovaného odpadu.

Čisté festivaly

je projekt naší společnosti, který se snaží zpřístupnit problematiku třídění odpadu návštěvníkům letních festivalů v ČR.

Odpadové dny

Cyklus odborných konferencí, které svým zaměřením a obsahem postihují širokou problematiku nakládání s odpady. Cyklus se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Partnery celého cyklu jsou Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky a Hospodářská komora České republiky.