Litteringová studie – celé znění

6. 1. 2023 Littering

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. na základě zadání společnosti EKO-KOM. S dílčími výsledky studie jsme Vás již seznámili v několika dřívějších článcích. Na základě značného zájmu o toto téma zveřejňujeme nyní celou studii.

Studie ke stažení

Ve zveřejněné verzi studie byly anonymizovány některé pasáže, které by mohly být považovány za citlivé pro jednotlivé výzkumné partnery. Cílem není utajení dat, ale ochrana jednotlivých partnerů před možnými dezinterpretacemi. V případě zájmu o podrobnější informace o těchto pasážích, například za účelem transferu znalostí a zkušeností, nás prosím neváhejte kontaktovat. V případě souhlasu příslušného partnera Vás rádi propojíme.

Technická úprava autorizace

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního p...

Data z dotazníku obcí za rok 2020: littering a odpadkové koše

Od roku 2020 intenzivně řešíme situaci ohledně litteringu na území ČR. V rámci shromažďování dat...

Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

AOS EKO‑KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití ob...

Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým!

S intenzivními přípravami na splnění nových evropských směrnic známých pod označením CEP a SUP ožívá...