Litteringová studie – celé znění

6. 1. 2023 Littering

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. na základě zadání společnosti EKO-KOM. S dílčími výsledky studie jsme Vás již seznámili v několika dřívějších článcích. Na základě značného zájmu o toto téma zveřejňujeme nyní celou studii.

Studie ke stažení

Ve zveřejněné verzi studie byly anonymizovány některé pasáže, které by mohly být považovány za citlivé pro jednotlivé výzkumné partnery. Cílem není utajení dat, ale ochrana jednotlivých partnerů před možnými dezinterpretacemi. V případě zájmu o podrobnější informace o těchto pasážích, například za účelem transferu znalostí a zkušeností, nás prosím neváhejte kontaktovat. V případě souhlasu příslušného partnera Vás rádi propojíme.

EKOMODULACE poplatků se blíží

Směrnice EU vyžaduje po všech členských státech zavést takzvanou ekomodulaci poplatků. Zatímco dosud...

Podrobné analýzy sběrné sítě

Ve společnosti EKO‑KOM provádíme od roku 2017 detailní geografické analýzy sběrné sítě měst a obcí v...

Odpadová strategie 21+

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, čelí zásadní výzvě v podobě plnění...

Litteringová studie – celé znění

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerz...