Litteringová studie – celé znění

6. 1. 2023 Littering

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. na základě zadání společnosti EKO-KOM. S dílčími výsledky studie jsme Vás již seznámili v několika dřívějších článcích. Na základě značného zájmu o toto téma zveřejňujeme nyní celou studii.

Studie ke stažení

Ve zveřejněné verzi studie byly anonymizovány některé pasáže, které by mohly být považovány za citlivé pro jednotlivé výzkumné partnery. Cílem není utajení dat, ale ochrana jednotlivých partnerů před možnými dezinterpretacemi. V případě zájmu o podrobnější informace o těchto pasážích, například za účelem transferu znalostí a zkušeností, nás prosím neváhejte kontaktovat. V případě souhlasu příslušného partnera Vás rádi propojíme.

Zvýšení plateb za dotřídění odpadu pro materiálovou recyklaci

Nová legislativa, která implementuje nová pravidla EU pro nakládání s obalovým odpadem, vyžaduje roz...

Litteringová studie – celé znění

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerz...

Změny v systému EKO‑KOM pro rok 2021

Právě končící rok 2020 byl velmi specifický v mnoha ohledech, a také byl rokem, kdy byla schválena n...

Odpadová strategie 21+

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, čelí zásadní výzvě v podobě plnění...