Litteringová studie – celé znění

6. 1. 2023 Littering

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. na základě zadání společnosti EKO-KOM. S dílčími výsledky studie jsme Vás již seznámili v několika dřívějších článcích. Na základě značného zájmu o toto téma zveřejňujeme nyní celou studii.

Studie ke stažení

Ve zveřejněné verzi studie byly anonymizovány některé pasáže, které by mohly být považovány za citlivé pro jednotlivé výzkumné partnery. Cílem není utajení dat, ale ochrana jednotlivých partnerů před možnými dezinterpretacemi. V případě zájmu o podrobnější informace o těchto pasážích, například za účelem transferu znalostí a zkušeností, nás prosím neváhejte kontaktovat. V případě souhlasu příslušného partnera Vás rádi propojíme.

Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2019

Vývoj nákladů a příjmů v rámci odpadového hospodářství obcí dlouhodobě sleduje AOS EKO‑KOM, a.s. Hla...

Litteringový výzkum v České republice

Společnost EKO‑KOM, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. (UJEP), na...

ODPADY A OBCE v on‑line formátu

S ohledem na situaci v ČR se 21. ročník konference Odpady a obce v tradičním formátu neuskutečnil. V...

Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

AOS EKO‑KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití ob...