English Czech
>EKO-KOM >EKO-KOM
72%
Čechů aktivně třídí odpad. V Evropě patříme k nejlepším!
Více
76%
všech obalů v systému EKO-KOM se recykluje. Víte, jak to funguje?
Více
280km2
přírodní krajiny jsme za posledních 15 let společně díky třídění zachránili. Jak je to možné?
Více
97m
Tak blízko to v průměru máme k barevným kontejnerům. Evropané se nachodí daleko víc!
Více
6085
obcí v systému EKO-KOM třídí se svými obyvateli odpady. Přispíváme do jejich rozpočtů na odpady a pomáháme jim s osvětou!
Více
85%
Nákladů systému EKO-KOM jsou přímé náklady na sběr a recyklaci. Další peníze vynakládáme na evidenci a služby klientům a obcím a na vzdělávací osvětové kampaně.
Více
8,35
milionu tun
Obalových odpadů bylo vytříděno a zrecyklováno v ČR za uplynulých 15 let.

Podívejte se, jak se systém třídění rozvíjel

<>

Každý Čech průměrně vytřídil kg
Odpady třídí % obyvatel ČR
Ke kontejneru to má každý v průměru metrů
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Vyberte rok