Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR  provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Klienti naší společnosti jsou distributoři, plniči a producenti baleného zboží, kteří přispívají do systému.

Spolupráce s kraji, městy a obcemi je základem efektivního fungování celého systému EKO‑KOM.

Svozové firmy jsou do systému zapojeny buď nepřímo prostřednictvím obcí, nebo přímo na základě smluvního vztahu.

Provozovatelé dotřiďovacích linek jsou dalším partnerem systému. Právě u nich vznikají druhotné suroviny.

Koneční zpracovatelé používají druhotné suroviny z odpadů jako materiál pro vlastní výrobu nových produktů.

20 LET EKO-KOM ČR

5. června oslavila společnost EKO-KOM, a.s. 20 let od svého vzniku. Významné jubileum tak spolu s ní letos slaví i samotný systém třídění a recyklace obalových odpadů v ČR.

Odpady a obce 2017

Děkujeme za účast na 18. ročníku konference Odpady a obce, která se uskutečnila 14. a 15. června 2017 v Hradci Králové.