Příloha č.3 Sazebník odměn od 1.1.2023

14. 12. 2022

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2022

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2022 přinášíme každoroční přehled ekonomických ukazate...

Výtěžnosti tříděného sběru v obecních systémech v letech 2016 – 2020

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v...

Výsledky zpětného odběru a využití obalových odpadů za rok 2020

Celý minulý rok byl pro systém EKO‑KOM podobně složitý, jako pro všechny ostatní sektory průmyslu. O...

Odpadová strategie 21+

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, čelí zásadní výzvě v podobě plnění...