Příloha č.1 Výkaz ZS od 2.Q 2023

31. 3. 2023

Složitý systém nakládání s obalovými odpady na Slovensku

Česká republika má dlouhodobě stabilně fungující systém třídění a recyklace odpadů, jehož financován...

Jak na podzemní kontejnery I.

V České republice se začínají pomalu rozšiřovat různé typy podzemních kontejnerů. Nebudeme si zastír...

Vliv protipandemických opatření na sběr tříděných odpadů v obcích ČR

Pandemie onemocnění COVID-19 a s ním spjatá opatření měla vliv na celou řadu každodenních činnos...

Jak na podzemní kontejnery II.

V České republice je v současné době rozmístěno více jak 2 350 podzemních, nebo polopodzemních konte...