FOR ARCH 2023

12. 9. 2023

Veletrh věnující se úsporám energií, snižování nákladů na vytápění, modernizacím a s tím související výměnou oken a dveří v rodinných i bytových domech, proběhne ve dnech 19. až 23. září na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Dozvíte se zde, jak vybrat vhodné produkty, co nabízejí nejmodernější technologie, a kolik peněz lze získat na tyto inovace formou dotací! Již brzy nabídne nepřeberné množství variant, produktů i možnost bezplatného poradenství s odborníky.

Prohlédněte si tiskovou zprávu k veletrhu nebo si rovnou vyzvedněte vstupenky zdarma.

Litteringová studie v plném proudu

O náplni a cílech studie, kterou realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, j...

Putovní Křišťálovou popelnici získal tentokrát středočeský Beroun!

Hradec Králové, 13. června 2019 – Obyvatelé ČR třídí stále více odpadů. Města a obce se jim také sna...

Data z dotazníku obcí za rok 2020: littering a odpadkové koše

Od roku 2020 intenzivně řešíme situaci ohledně litteringu na území ČR. V rámci shromažďování dat...

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

I v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru nesmíme zapomínat na odpo...