Systémy Zeleného bodu v zahraničí

Systémy zpětného odběru a využití odpadů z obalů (tj. systémy Zeleného bodu) fungují v členských státech EU obdobně jako v ČR – dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EHS o obalech a obalových materiálech.

Pokud vaše firma prodává své balené zboží ve státech EU, máte povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Je tedy vhodné zkontrolovat, zda prodejce vašeho zboží má smlouvu s příslušným systémem Zeleného bodu v dané zemi. Pokud tomu tak není, bude povinností vaší společnosti tuto smlouvu uzavřít.

 

Kontakty a bližší informace získáte od kolegyň uvedených v pravém sloupci.

 

Systémy Zeleného bodu se sdružují v mezinárodních organizacích s cílem výměny zkušeností, zlepšení kvality a účinnosti služeb nabízených systémy v jednotlivých zemích a o další rozvoj systému sběru, třídění a recyklace obalů.

Společnost EKO‑KOM, a.s. je členem dvou evropských sdružení:

Odkazy na jednotlivé systémy Zeleného bodu v rámci sdružení
PRO-EUROPE:

Belgie Nizozemsko
Bosna a Hercegovina Německo
Bulharsko Norsko
Česká republika Polsko
Estonsko Portugalsko
Francie Rakousko
Chorvatsko Rumunsko
Irsko Řecko
Israel Severní Makedonie
Itálie (člen EXPRA) Slovensko
Kypr Slovinsko
Litva Srbsko
Lotyšsko Španělsko
Lucembursko Švédsko
Maďarsko Turecko
Malta Velká Británie

Užitečné informace o mezinárodním členství naleznete zde:

www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/mezinarodni-clenstvi

a další informace o systémech Zeleného bodu tady:

www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-zeleneho-bodu

Kontakty
Hana Hradecká

hradecka@ekokom.cz
+420 729 848 470

Ivana Pavelková

pavelkova@ekokom.cz
+420 729 848 404