Starší verze výkazu

Tato verze slouží pouze pro zaslání opravného výkazu za předchozí čtvrtletí!!!

 

  • Klient je v případech, kdy omylem uvede ve Výkazu jiné množství obalů, než které skutečně uvedl na trh nebo do oběhu v příslušném kalendářním čtvrtletí, povinen předat dodavateli opravný Výkaz za toto čtvrtletí.
  • Tento opravný Výkaz je klient povinen předat nejpozději ve lhůtě, v níž je povinen předat Výkaz za bezprostředně následující kalendářní čtvrtletí; v případě, že se opravný Výkaz předává za čtvrté kalendářní čtvrtletí (měsíce říjen – prosinec), musí být předán již do konce měsíce února bezprostředně následujícího kalendářního roku.
  • V případě, že posíláte opravný Výkaz, prosíme vyplňte do žlutého pole na titulní straně Výkazu slovo OPRAVNÝ.
  • V opravném Výkazu se vyplňuje celá produkce obalů za dané čtvrtletí (nikoli rozdíl).
Kontakty

 

Kateřina Kašparová

Asistentka - evidence

 
evidence@ekokom.cz
+420 729 848 430