Výkaz o produkci obalů xlsx (v. 2.67 1.Q. 2024)

1. 4. 2021

Výpočet sazeb poplatků vyjádřený ve vzorcích

S cílem seznámit odbornou veřejnost detailně s principy výpočtu sazeb poplatků za zpětný odběr a vyu...

Jak na podzemní kontejnery I.

V České republice se začínají pomalu rozšiřovat různé typy podzemních kontejnerů. Nebudeme si zastír...

20. ročník konference Odpady a obce v Hradci Králové

Tradiční konference Odpady a obce, pořádaná Autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, oslavila let...

Cesta PETu – z kontejneru zpět do lahve i do spacáku!

Polyethylentereftalát, neboli PET oslaví příští rok již 80. narozeniny. A za tu dobu se stal jedním ...