Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stát. zkušebnictví

29. 3. 2021

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2020 přinášíme každoroční přehled ekonomických uka...

Jak na podzemní kontejnery I.

V České republice se začínají pomalu rozšiřovat různé typy podzemních kontejnerů. Nebudeme si zastír...

Doporučení pro tvorbu sběrné sítě

Z celé řady realizovaných studií vyplývá, že naprosto zásadní pro účinnost tříděného sběru, je rozmí...

Jak na podzemní kontejnery II.

V České republice je v současné době rozmístěno více jak 2 350 podzemních, nebo polopodzemních konte...