Příloha č. 2 výkazu UO (druhy odpadů) od 3.Q 2023

31. 3. 2023

Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

AOS EKO‑KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití ob...

Poloautomatické odtřiďování SKO

S narůstajícími požadavky na míru třídění a recyklace komunálních odpadů je nezbytné začít se zabýva...

Technická úprava autorizace

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního p...

EKOMODULACE poplatků se blíží

Směrnice EU vyžaduje po všech členských státech zavést takzvanou ekomodulaci poplatků. Zatímco dosud...