Jak na podzemní kontejnery I.

10. 7. 2019 NádobyObalyObceTřídění

V České republice se začínají pomalu rozšiřovat různé typy podzemních kontejnerů. Nebudeme si zastírat, že je to zejména díky možnosti získat na tento typ kontejnerů dotaci. Nicméně to by nemělo být hlavní kritérium pro rozhodnutí o jejich pořízení.

Co to vlastně je podzemní kontejner?
V naprosté většině případů se jedná o kontejner s tzv. spodním výsypem, jehož převážná část je umístěna pod povrchem země. Nadzemní kontejnery se spodním výsypem jsou dobře známé, jedná se o tzv. zvony, čili nádoby hojně používané na sklo, papír i plasty. Velmi zjednodušeně lze tedy říct, že podzemní kontejner, je zvon „zakopaný do země.“ Objem podzemního kontejneru nebývá větší, než u kontejnerů nadzemních – 5 m3 se u nadzemních v ČR používá jen výjimečně. Důležitým pojítkem mezi zvony a podzemními kontejnery je právě způsob výsypu. To že se jedná o kontejnery se spodním výsypem znamená, že pro jejich obsluhu je potřeba speciální auto s hydraulickou rukou, které dokáže kontejner zvednout do výšky až 6 metrů, a pomocí dvou háků, nebo speciálního adaptéru nádobu otevřít a vysypat obsah na korbu svozového vozidla.
Podzemní kontejnery se liší jednak použitými materiály a jednak mírou zapuštění do země. Existují proto jak plně podzemní kontejnery, ze kterých vyčnívá na povrch jen sloupek s vhozovými otvory, i tzv. polopodzemní kontejnery, které ční cca do výšky jednoho metru nad povrch terénu.
Polopodzemní kontejnery
Pokud v obci či městě používáte na tříděný sběr pouze nádoby s horním výsypem, tzn. kontejnery na kolečkách, velmi odpovědně zvažte, zda si opravdu chcete podzemní kontejnery pořídit. Bude to totiž znamenat, že pro ně bude muset zajíždět úplně jiné vozidlo, což s sebou ponese velmi pravděpodobně zvýšené náklady. Navíc není neobvyklé, že města pořídí jen jedno, nebo dvě stanoviště s podzemními kontejnery. Jejich obsluha pak v takovém případě může být velmi drahá a neefektivní, protože speciální svozové vozidlo obslouží jen dvě nádoby a poveze jen minimální množství odpadu. V případě podzemních kontejnerů je potřeba, aby hydraulická ruka měla dostatečný dosah a také nosnost. Taková hydraulická ruka musí být namontovaná na odpovídajícím podvozku, takže pro obsluhu podzemních kontejnerů se používají převážně velká, třínápravová vozidla.
Hlavním mottem při rozhodování o pořízení podzemních kontejnerů, by měla být odpovědnost a komunikace. Rozhodnutí musí být opravdu promyšlené a musí být konzultováno s mnoha subjekty. Rozhodně nesmíte vynechat svozovou firmu, která musí posoudit, zda disponuje odpovídající svozovou technikou. Určitě nepořizujte podzemní kontejnery jen pro to, že je možné získat na jejich pořízení dotace. Je potřeba spočítat, kolik bude stát jejich provoz po dobu udržitelnosti projektu a dále v budoucnu. Může se snadno stát, že to, co získáte na dotacích, zaplatíte, a možná i několikanásobně, na jejich obsluze.
Školní sběry podle nového zákona o odpadech

Sběrové akce jsou oblíbenou aktivitou, která má na českých školách dlouholetou tradici. Propad c...

Litteringová studie v plném proudu

O náplni a cílech studie, kterou realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, j...

Výtěžnosti tříděného sběru v letech 2018-2022 v systému EKO‑KOM

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v...

Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení

Chystáte ve vašem městě či obci v roce 2024 zpracování Optimalizační studie odpadového systému? Zapo...