Příloha č.2 SKLO druhy odpadů od 2.Q 2023

31. 3. 2023

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy

Rok 2022 přináší pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legis...

Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení

Příjem nabídek je stále otevřen! (aktualizováno 22.3.2024) Chystáte ve vašem městě či obci v roce 2...

Společnost EKO‑KOM oslaví příští rok 25 let systému třídění odpadů v ČR

Česká republika je evropskou velmocí v třídění obalových odpadů. Díky systému EKO‑KOM má přístup...

Poloautomatické odtřiďování SKO

S narůstajícími požadavky na míru třídění a recyklace komunálních odpadů je nezbytné začít se zabýva...