Úvodní stránka Klienti Užitečné informace Zelený bod a značka EKO-KOM

Zelený bod a značka EKO-KOM

Značky ZELENÝ BOD a EKO‑KOM na obalech mají stejný význam. Co znamenají a jak je správně použít se dozvíte níže.

ZELENÝ BOD

ZELENÝ BOD = dobrá image pro vaši společnost

 

Co vlastně tato značka znamená

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu.

 

Musím platit nějaký zvláštní poplatek za používání značky ZELENÝ BOD?

Za používání této značky nejsou klientům společnosti EKO‑KOM účtovány žádné dodatečné poplatky. Společnost EKO‑KOM, a.s. též zajišťuje právní ochranu této značky na území ČR.

 

Mohu použít značku ZELENÝ BOD na obalech zboží, které exportuji?

Licence poskytnutá společností EKO‑KOM, a.s. neopravňuje klienta k užívání značky ZELENÝ BOD mimo území ČR. Pro přímou distribuci označeného výrobku v zahraničí je proto nutné získat souhlas organizace oprávněné poskytovat licenci na příslušném trhu.

 

Logo ke stažení

Zde si můžete stáhnout logo ve vysokém rozlišení pro použití na vaše obaly.

 

Grafický manuál

Informace, jak správně použít logo Zelený bod, naleznete v grafickém manuálu.

 

Doporučené použití loga od roku 2015 

 

Vážení klienti, pokud budete vytvářet nové obaly či etikety, prosíme Vás, zdali byste zvážili užití loga ZELENÝ BOD na vašich obalech již se symbolem ® (písmeno R v kroužku). Symbol ® vyjadřuje, že se jedná o ochrannou známku. Taktéž prosíme o zvážení dalších aspektů, které naleznete v pokynech pro užití ochranné známky.

Jedná se však pouze o doporučení!

Ve smlouvě o sdruženém plnění jsou stávající ustanovení týkající se loga ZELENÝ BOD beze změny a také jeho užití je možné jako doposud (logo ZELENÝ BOD bez symbolu ®).

Doporučujeme užívat logo ZELENÝ BOD dle tohoto materiálu: 

ZELENÝ BOD – pokyny pro užití ochranné známky na obalu

 

Logo ke stažení

 

Zde si můžete stáhnout logo ve vysokém rozlišení pro použití na vaše obaly.

 

Více informací o ZELENÉM BODU naleznete zde:
http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-zeleneho-bodu

 

Značka EKO‑KOM

 

 

Co vlastně tato značka znamená

Označení obalu značkou EKO‑KOM znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu. To znamená, že tato značka má stejný význam jako značka ZELENÝ BOD.

 

Musím platit nějaký zvláštní poplatek za používání značky EKO‑KOM?

Za používání této značky nejsou klientům společnosti EKO‑KOM účtovány žádné dodatečné poplatky.

 

Logo ke stažení

Zde si můžete stáhnout logo ve vysokém rozlišení pro použití na vaše obaly.

 

Grafický manuál

Informace, jak správně použít značku EKO‑KOM, naleznete v grafickém manuálu.

Kontakty

Markéta Štěpánková

Asistentka - info linka

stepankova@ekokom.cz
+420 729 848 444
+420 261 176 256


Růžena Vosolová

Asistentka - info linka

vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445

 

 

Soubory ke stažení