Konference Obaly

 

7. 4. 2022 | Hotel Aquapalace Praha

 

Osmý ročník konference pro klienty Autorizované obalové společnosti EKO‑KOM se konal 7. dubna 2022. Hlavními tématy posledních měsíců, a tedy i konference OBALY 2022, byly ambiciózní cíle nových předpisů, které ovlivnily celý obalový řetězec: od výroby až po recyklaci obalových odpadů.

 

Novinky pro klienty AOS EKO‑KOM

 • Čtvrtstoletí implementace předpisů EU v českém prostředí, jejich reálné plnění a výhled do dalších let – 25 let systému EKO‑KOM
  Zbyněk Kozel (EKO‑KOM)
  >>prezentace ke stažení<<
 • Aktuální právní rámec pro odpady, obaly, jednorázové plasty a předpokládaný vývoj
  Jan Maršák (MŽP)
  >>prezentace ke stažení<<
 • Náklady na zpětný odběr a využití odpadů z obalů na zajištění plnění cílů nových předpisů
  Martin Fojtík (EKO‑KOM)
  >>prezentace ke stažení<<

 

 Aktuální situace a zkušenosti

  

Udržitelnost obalů „bez obalu“

 • Zdravotní nezávadnost obalů potravin při použití recyklovaných a jiných alternativních materiálů
  Jitka Sosnovcová (Státní zdravotní ústav)
  >>prezentace ke stažení<<
 • LCA jako nástroj pro posuzování environmentálních dopadů obalů s praktickými ukázkami jednotlivých fází procesu a hodnocení účasti klientů na systému EKO‑KOM z hlediska úspor emisí CO2 a energií
  Marie Tichá (MT KONZULT) a Petr Balner (konzultant)
  >>prezentace ke stažení<<
 • Hodnocení vybraných charakteristik obalů spotřebiteli
  Jiří Remr (Markent)
  >>prezentace ke stažení<<
 • Zelený marketing a greenwashing
  Petra Koudelková (Fakulta sociálních věd UK)
  >>prezentace ke stažení<<

 

Věděli jste, že
 • Klientům nabízíme

  Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

  Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

  Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

  Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona