Pravidla elektronického zasílání čtvrtletních výkazů

Podrobné informace o elektronickém zasílání čtvrtletních výkazů o produkci obalů. Vzory potvrzení o přijetí či nepřijetí výkazu.

Získání aktuální verze výkazu

  • Po skončení kalendářního čtvrtletí obdržíte na e-mail. adresu Upozornění zaslání čtvrtletního výkazu do 30 dní a v příloze aktuální verzi výkazu (formát MS Excel). Tento výkaz má již vyplněnou titulní stranu. Zkontrolujte prosím kontakty na vás, zda jsou aktuální, případně je změňte.
  • Aktuální výkaz je možné stáhnout ze stránky Čtvrtletní výkazy (formát MS Excel, formát 602XML).
  • Pokud zašlete e-mailovou zprávu na adresu aktualnivykaz@ekokom.cz, která bude mít v názvu i těle zprávy slovo VYKAZ, obratem obdržíte aktuální verzi čtvrtletního výkazu (formát MS EXCEL 2000/XP/2003).

Zaslání výkazu

Před zasláním výkazu je potřeba soubor nejprve uložit ve vašem počítači a až poté přiložit k e-mailové zprávě a odeslat na adresu vykazy@ekokom.cz. Tato e-mailová adresa je zpracovávána informačním systémem bez zásahu lidské ruky. Pokud se v daném e-mailu budete dotazovat, nebude Vám zodpovězeno.

Případné dotazy zasílejte prosím na e-mailovou adresu info@ekokom.cz

Obdržení potvrzení

Po přijetí čtvrtletního výkazu AOS EKO‑KOM vždy zasílá dvě potvrzující zprávy:

1. potvrzení – do 1 hodiny (obvykle obratem).

Toto potvrzení zasíláme na e-mailovou adresu, ze které byl výkaz zaslán.

Příklad potvrzení o přijetí výkazu:

 

potvrzeni_prijeti_vykazu.jpg

V případě, že výkaz byl nesprávně vyplněn, dostanete zprávu o nepřijetí výkazu a pravděpodobný důvod, proč výkaz nemohl být zpracován.

 

Příklady nepřijetí výkazu (nejčastější chyby):

a) Verze výkazu není platná pro vykazované období
V tomto případě prosím porovnejte verzi výkazu, kterou zasíláte s aktuální verzí (verze výkazu je uvedena na titulní straně výkazu v levém horním rohu – např. 2.7).

 

potvrzeni_neprijeti_vykazu_1.jpg

 

b) Duplicitní zaslání výkazu
Zkontrolujte prosím, zda zasíláte výkaz za požadované období. Nahoře uprostřed na titulní straně výkazu (např. za 4. čtvrtletí 2008). Častou chybou je, že se vyplní období předešlého čtvrtletí.

 

potvrzeni_neprijeti_vykazu_2.jpg

 

c) Chybné evidenční číslo
Zkontrolujte prosím EKO‑KOM ID, které vyplňujete na titulní straně čtvrtletního výkazu. Tato identifikace vaší společnosti je uvedena na Osvědčení o zapojení do systému EKO‑KOM nebo ji můžete zjistit na stránce Seznam klientů. Je třeba vyplňovat znaky bez mezer, a musí začínat písmenem a pokračovat 8 číslicemi (např. F12345678).

 

potvrzeni_neprijeti_vykazu_3.jpg

 

2. potvrzení – do třech pracovních dnů

Toto potvrzení zasíláme na e-mailovou adresu, kterou máme uvedenou v informačním systému pro kontakt s vámi.

Příklad potvrzeni fakturace výkazu o produkci obalů:

potvrzeni_fakturace.jpg