Úvodní stránka Klienti Čtvrtletní výkazy

Čtvrtletní výkazy

Čtvrtletní výkaz slouží k poskytování údajů o množství obalů, které klient společnosti EKO‑KOM, a.s. uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí. V souvislosti s legislativními změnami může dojít ke změně struktury výkazu. Na tomto místě vždy naleznete aktuální výkaz….

 

Zpracování podkladů pro výkaz

Požádali jsme auditorskou společnost Ernst & Young ČR, s.r.o., která provádí kontroly u klientů AOS EKO‑KOM, aby vytvořili informační materiál, který obsahuje základní přehled používaných způsobů výpočtu množství obalů včetně příkladů.

Naším záměrem tak bylo informovat své klienty o možnostech zpracování dat pro účely výpočtu množství obalů, která jsou následně přenášena dle typů obalů do čtvrtletních Výkazů.

Průvodce zpracováním dat (ke stažení v pravém sloupci).

 

Vyplnění výkazu

Jak správně vyplnit výkaz o produkci obalů?

K dispozici jsou dvě elektronické verze výkazu. Formát programu MS EXCEL a formát programu 602XML Filler.

Informace o programu 602XML Filler

Jedná se o bezplatný nástroj pro vyplňování elektronických formulářů, který jistě znáte např. v souvislosti se zavedením datových schránek. Více informací o programu 602XML Filler.

Máte problém s odesláním výkazu v programu 602XML Filler?

Pokud se Vám nedaří standardní odeslání výkazu pomocí ikony „Odeslat výkaz“, můžete zvolit „Export dat“, výkaz uložit a následně jej odeslat jako přílohu Vašeho e-mailu na vykazy@ekokom.cz.

 

Aktuální verze výkazu

Tato verze je určena pro 3. čtvrtletí roku 2020.

Výkaz je možno zaslat až po skončení daného čtvrtletí.

Aktuální verze výkazu ve formátech MS Excel 97-2003 a 602XML Filler:

Čtvrtletní výkaz
o produkci obalů
v. 2.53
MS Excel
  Čtvrtletní výkaz
o produkci obalů
v. 2.53
602 XML Filler

 

Aktuální verze výkazu pro operační systém iOS (MAC)

Upozornění pro klienty, kteří používají operační systém iOS (MAC): 
Vyplňujte verzi Excel 2010 (.xlsx), kterou naleznete níže. Verze Excel 97-2003 (.xls) v některých verzích Excel for MAC je po uložení poškozená.

Čtvrtletní výkaz o produkci obalů v. 2.53.xlsx  MS EXCEL 2010 (.xlsx)

 

Starší verzi výkazu pro zaslání opravy naleznete zde

 

Před vyplněním Výkazu o produkci obalů Vám doporučujeme nejdříve se seznámit s dokumentem Metodika ke čtvrtletnímu výkazu.

Pro snadnější orientaci ve Výkazu Vám může také pomoci tento informační materiál Průvodce pro vyplňování čtvrtletních výkazů.

Oba materiály jsou k dispozici v souborech ke stažení v pravé části stránky.

 

Odevzdání výkazu

Způsoby odevzdání výkazu:

 • e-mail:
  vykazy@ekokom.cz

  Nejrychlejší a nejvíce úsporný způsob odevzdání. Podrobnější informace naleznete na stránce Pravidla elektronického zasílání výkazů pravidla elektronického zasílání výkazu.
  Tato e-mailová adresa slouží POUZE k přijímání čtvrtletních výkazů a jejich automatickému zpracování.
 • fax:
  261 176 274 nebo 729 848 439
  Samozřejmě je i nadále možné zasílat výkazy v papírové podobě faxem.
 • poštovní adresa:
  EKO‑KOM, a.s., klientské oddělení, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

 

Termíny zaslání výkazů:

výkaz za období od do
1. čtvrtletí 1. dubna 30. dubna
2. čtvrtletí 1. července 30. července
3. čtvrtletí 1. října 30. října
4. čtvrtletí 1. ledna následujícího roku 30. ledna následujícího roku

 

 

Které toky obalů evidovat:

 

Kdy vést evidenci: