Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR  provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Klienti naší společnosti jsou distributoři, plniči a producenti baleného zboží, kteří přispívají do systému.

Spolupráce s kraji, městy a obcemi je základem efektivního fungování celého systému EKO‑KOM.

Svozové firmy jsou do systému zapojeny buď nepřímo prostřednictvím obcí, nebo přímo na základě smluvního vztahu.

Provozovatelé dotřiďovacích linek jsou dalším partnerem systému. Právě u nich vznikají druhotné suroviny.

Koneční zpracovatelé používají druhotné suroviny z odpadů jako materiál pro vlastní výrobu nových produktů.

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

V současné nelehké době nesmíme zapomínat na odpovědný přístup k nakládání s domovními odpady.

MŽP rozhodlo o prodloužení autorizace pro AOS EKO-KOM

Dovolujeme si Vám oznámit, že Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o prodloužení rozhodnutí o autorizaci pro EKO-KOM, a.s. do 31. prosince 2024.

 

Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým!Infoservis

Littering je problémem nejen estetickým, ale i ekonomickým!

S intenzivními přípravami na splnění nových evropských směrnic známých pod označením CEP a SUP ožívá i téma li...

Putovní Křišťálovou popelnici převzal jihočeský VimperkInfoservis

Putovní Křišťálovou popelnici převzal jihočeský Vimperk

Vyhlášení 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici proběhlo v netradiční podobě. Konference Odpady a obce, ...

Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2019Infoservis

Ekonomika odpadového hospodářství obcí za rok 2019

Vývoj nákladů a příjmů v rámci odpadového hospodářství obcí dlouhodobě sleduje AOS EKO-KOM, a.s. Hlavním datov...

Odpadová strategie 21+Infoservis

Odpadová strategie 21+

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, čelí zásadní výzvě v podobě plnění nových re...