GDPR

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů na webu ekokom.cz (dále jen „web“ nebo „webové stránky“)

 1. Úvodní ustanovení
  • Provozovatelem webových stránek ekokom.cz je společnost EKO‑KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO‑KOM, a.s.“ nebo „správce“).
  • Tyto zásady jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Správce současně tímto informuje uživatele webů o okolnostech zpracování jejich údajů a o právech, která k tomuto zpracování mají.
  • Poskytnutí veškerých údajů včetně osobních je dobrovolné a uživatel má vždy možnost údaje neposkytnout.
 2. Získávané osobní údaje
  • Na našem webu minimalizujeme množství získávaných osobních údajů. V souvislosti s tím Vás žádáme o spolupráci a vyplnění pouze požadovaných údajů dle informací v dalších bodech.
  • Při vyplňovaní kontaktních formulářů získáváme váš e-mail, který je nutný, abychom byli schopni zaslat odpověď.
 3. Využívání cookies
  • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky v prohlížeči uloží vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
  • Cookies, které v souvislosti s návštěvou tohoto webu prohlížeč uchovává o vaší návštěvě, slouží zejména k omezení duplicitního zobrazování vyskakovacích oken (např. pf).Mimo to k vyhodnocení stránek a pohybu uživatelů na nich využíváme Google Analytics Více informací naleznete https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  • Používáním webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud chcete nastavit nebo zcela zablokovat ukládání cookies, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním cookies však přijdete o výše uváděné funkcionality webu.

 4. Účel, doba a způsob zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje získané na základě vašeho dotazu přes kontaktní formulář zpracováváme za účelem odpovědi na položený dotaz pověřenými zaměstnanci správce. Po tomto zodpovězení je komunikace archivována po dobu max. jednoho roku pro interní vyhodnocení odpovědí na dotazy.
  • Osobní údaje získané v souvislosti s vyplněním formuláře pro přihlášení na konferenci Odpady a Obce jsou zpracovávány dle podmínek, které jsou součástí přihlašovacího formuláře.
  • Veškeré osobní i jiné údaje jsou zpracovávány správcem a zpracovateli manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.
 5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
  • Společnost EKO‑KOM, a.s. může zpřístupňovat osobní údaje pouze zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu webu a podpůrných aplikací.
   Správce webu:
   Jiří Najfus, IČO: 876 72 782, U družstva Ideál 1093/14, 140 00 Praha 4
 1. Práva a povinnosti subjektů údajů
  • Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO‑KOM, a.s. nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@ekokom.cz
  • Uživatel se zavazuje, že bude na webu uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné osobní údaje. Ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že došlo ke změně v jeho osobních údajích, musí tyto údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu přímo ve svém profilu na webu. V případě, že toto není možné, kontaktuje správce na gdpr@ekokom.cz