Příloha č.4 Standardy složení KO od 1.1.2023

14. 12. 2022

Podrobné analýzy sběrné sítě

Ve společnosti EKO‑KOM provádíme od roku 2017 detailní geografické analýzy sběrné sítě měst a obcí v...

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2020

Aktualizováno 16. 9. 2021. Byly doplněny výtěžnosti odpadů za velikostní skupiny a kraje. Na ...

Data z dotazníku obcí za rok 2020: littering a odpadkové koše

Od roku 2020 intenzivně řešíme situaci ohledně litteringu na území ČR. V rámci shromažďování dat...

Odpadová strategie 21+

Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie, čelí zásadní výzvě v podobě plnění...