Příloha č.4 smlouvy – Podíl obalové složky ZT od 1.1.2023

29. 12. 2022

ODPADY A OBCE v on‑line formátu

S ohledem na situaci v ČR se 21. ročník konference Odpady a obce v tradičním formátu neuskutečnil. V...

Způsoby recyklace polyethylenu a polypropylenu

Základním předpokladem pro úspěšnou recyklaci jakéhokoliv druhu odpadu je existence vhodného systému...

Cesta PETu – z kontejneru zpět do lahve i do spacáku!

Polyethylentereftalát, neboli PET oslaví příští rok již 80. narozeniny. A za tu dobu se stal jedním ...

Technická úprava autorizace

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního p...