Zpracovatelé a dotřiďovací linky

Na mapce níže jsou zobrazeni zpracovatelé a úpravci odpadů, kteří mají souhlas pro nakládání s odpady, tj. mohou přímo přijímat odpady a provádějí jejich dotřídění nebo recyklaci. Základním zdrojem je databáze ISOH2. Může být doplněna o zařízení, která ve zdrojové databázi nejsou, ale jsou veřejně dostupné informace o tom, že zpracování či úpravu odpadů provádějí.

Pokud naleznete v mapě neaktuální údaje nebo víte o zpracovateli či úpravci obalových odpadů, který v databázi není, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Vždy uvádějte název a IČ společnosti, odpady, které jsou zpracovávány ideálně včetně kapacit a informace o výsledných produktech. Společnost EKO‑KOM a.s. si vyhrazuje právo na posouzení a uveřejnění příspěvků.

Kontaktní formulář