spolu s vámi
21 000
klienty
celý rok třídilo
více než
7,7
miliónů
obyvatel
do
413 000
nádob na tříděný odpad
 
Děkujeme