Výstava o potravinových obalech

Jak to všechno s obaly bylo, je a bude, to vše a ještě mnohem víc po celých pět let do srpna 2017 ukazovala dlouhodobá interaktivní výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze „Od věku sloužím člověku.“ Výstava mapovala historii obalů z hlediska funkcí, materiálu, technologie, designu a následné recyklace.

Expozicí prošlo několik desítek tisíc návštěvníků a několik set školních kolektivů, neboť byla součástí školního vzdělávacího programu společnosti EKO‑KOM a byla i vhodnou součástí enviromentální výchovy.

Na základě zkušeností s touto výstavou a snahou o další zapojení environmentálních témat do rekonstruovaného Národního zemědělského muzea, se zde můžete i v budoucnu těšit na další vzdělávací programy pro základní i střední školy.

Navštivte Národní zemědělské muzeum Praha. Kostelní ulice č.44 – na Letné. Více informací naleznete na www.nzm.cz

 Ukázky lahví z výstavy Od věku sloužím člověku