ODPADOVÉ DNY 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus ODPADOVÉ DNY 2018 zahrnující odborné konference, které svým zaměřením a obsahem postihují širokou problematiku nakládání s odpady. Cílem cyklu je obsáhnout co nejvíce informací potřebných pro plánování, řízení a provoz odpadového hospodářství obcí, měst, regionů a původců.

Témata jednotlivých konferencí zohledňují aktuální problematiku spojenou s tvorbou regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady. Celý cyklus je určen zástupcům samospráv obcí, měst, krajů a státní správy, odpadářským firmám, průmyslovým podnikům, vzdělávacím a odborným organizacím a odborné veřejnosti. 

V rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2018 se můžete zúčastnit čtyř významných konferencí:

 

 

 

 

 

Odpady 21

 

 

9. – 10. 5. 2018
ODPADY 21
Ostrava
18. ročník konference

 

 

 

 

13. – 14. 6. 2018
ODPADY A OBCE 2018
Hradec Králové
19. ročník konference

 

 

BIO 2017  

 

19. – 21. 9. 2018
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Náměšť nad Oslavou
14. ročník mezinárodní konference

 

ZERA

   
   

 

20. – 21. 9. 2018
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
Praha
5. ročník národní konference

   




Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2017:

vytřídil každý Čech průměrně 47 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)

73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 74 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci