Konference Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady 2015

 

Bioplasty jsou často prezentovány jako materiál budoucnosti, který nezatěžuje životní prostředí a šetří primární surovinové zdroje. Jaká je realita?

 

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní konferenci, která je zaměřena na problematiku bioplastů a biodegradabilních plastů, využití v praxi včetně možností a rizik jejich zpracování v běžných procesech nakládání s odpady.

Konference proběhne dne 26. listopadu 2015 v Konferenčním centru City, Na Strži 65/1702, Praha 4, 140 62.

 

Hlavní témata konference:

  • význam bioplastů, jejich vlastnosti a možnosti využití v praxi
  • bioplasty v obalovém průmyslu včetně konkrétních aplikací
  • recyklace bioplastů v kontextu evropské legislativy
  • bioplasty jako součást odpadového hospodářství
  • rozklad biodegradovatelných plastů v biologických procesech nakládání s odpady
  • chování bioplastů a biodegradovatelných plastů v procesech recyklace odpadů

 

Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 19. listopadu 2015 na adresu EKO‑KOM, a.s., Na Pankráci 17, 140 21, Praha 4 nebo e-mailem na konference@ekokom.cz.

Bližší informace naleznete v pozvánce a přihlášce v souborech ke stažení – vpravo.

 

S případnými dotazy kontaktujte Josefa Mojžíše, tel.: 724 344 188, e-mail:  mojzis@ekokom.cz.

 

Konference je pořádána v rámci projektu TA ČR „Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady“ – TA01020744.

 

Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2020:

vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci

Soubory ke stažení