Poplatky od 2. čtvrtletí 2011

Struktura odměn za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO‑KOM.

Poplatky fakturovány na základě Výkazu o produkci obalů od 2. čtvrtletí roku 2011.

    Opakovaně používané obaly 1) Obaly pro jedno použití 2)
    Kč/t Kč/t

Prodejní
obaly

Měkké plasty 0,00 5 196,00
Pevné duté plasty 0,00 5 196,00
Pevné duté plasty nad 5 l 0,00 3 896,00
Vlnitá lepenka 0,00 1 363,00
Papír 0,00 2 743,00
Sklo 0,00 1 820,00
Kovy Fe 0,00 1 582,00
Kovy Al 0,00 2 107,00
Kovy nad 5 l 0,00 704,00
Nápojové kartony 0,00 3 868,00
Kombinované materiály 0,00 5 566,00
Dřevo 0,00 1 086,00
Textil 0,00 1 086,00
Jiné 0,00 5 566,00

Skupinové
obaly

Plasty 0,00 575,00
Vlnitá lepenka 0,00 316,00
Papír 0,00 316,00
Fe kovy 0,00 483,00
Al kovy 0,00 483,00
Kombinované materiály 0,00 575,00
Dřevo 0,00 322,00
Textil 0,00 322,00
Jiné 0,00 575,00

Přepravní
obaly

Plasty 0,00 575,00
Vlnitá lepenka 0,00 316,00
Papír 0,00 316,00
Fe kovy 0,00 483,00
Al kovy 0,00 483,00
Kombinované materiály 0,00 575,00
Dřevo 0,00 322,00
Textil 0,00 322,00
Jiné 0,00 575,00

Průmyslové
obaly

Plasty 0,00 575,00
Vlnitá lepenka 0,00 316,00
Papír 0,00 316,00
Sklo 0,00 1 820,00
Fe kovy 0,00 483,00
Al kovy 0,00 483,00
Kombinované materiály 0,00 575,00
Dřevo 0,00 322,00
Textil 0,00 322,00
Jiné 0,00 575,00
Sleva z Poplatku podle smlouvy o sdruž. plnění část III., čl. VI, odst. 7 500,00 Kč/rok
Poplatek podle smlouvy o sdruženém plnění část III., čl. VI platný od 1.1. 2011 1600,00 Kč/rok

Uvedené ceny jsou bez DPH

  1. Opakovaně použitelné obaly, které vyhovují § 13 odst. 2 zák. č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Obaly, které nevyhovují § 13 odst. 2 zák. č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Struktura odměn platná od 1. 4. 2011