Naše tipy

Důležité informace týkající se legislativních změn v oblasti nakládání s obaly, dále praktické informace o evidenci obalů a systému EKO‑KOM. To vše se dozvíte právě zde.

 • Oznámení – Minimální částka 2018

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2018 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2018 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2019 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2019.

 • Oznámení – Minimální částka 2017

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2017 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2017 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2018 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2018.

 • Oznámení – Minimální částka 2016

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2016 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2016 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2017 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2017.

 • Oznámení – Minimální částka 2015

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2015 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2015 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2016 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2016.

 • Oznámení – Minimální částka 2014

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2014 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2014 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2015 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2015.

 • Výroční shrnutí 2013

  více

  Ve Výročním shrnutí za rok 2013 naleznete:

   

  • Výsledky neziskového systému EKO‑KOM
  • Strukturu nákladů
  • Informace o komunikačních kampaních
  • Mnoho dalších užitečných informací

   

  Materiál ke stažení naleznete zde: Výroční shrnutí 2013 (1303 kB, pdf)

 • Průvodce pro vyplňování čtvrtletních výkazů

  více

  Materiál určený pro snadnější vyplňování čtvrtletních výkazů o produkci obalů.

  V tomto průvodci naleznete vysvětlení jednotlivých políček čtvrtletního výkazu, názorné příklady vedení evidence a definice obalu.

  Zde jsou podklady ke stažení.

 • Novela zákona o obalech č. 62/2014 Sb.

  více

  Vážení obchodní přátelé,

  dovolte nám, abychom Vás informovali o změně Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Tato změna byla vydána ve Sbírce zákonů ČR jako Zákon č. 62 ze dne 19. března 2014.

  Chtěli bychom Vás upozornit především na stanovení Požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití obalového odpadu do roku 2016. Pro klienty AOS se nic nemění, splnění požadovaného rozsahu recyklace za všechny klienty zajišťuje AOS EKO‑KOM.

  Dále pak byly rozšířeny konkrétní názorné příklady ilustrující jednotlivá kritéria v Příloze č. 1 zákona o obalech, které upřesňují pojem obal.  Doporučujeme Vám, pro lepší orientaci co je a co není obalem, si tato kritéria přečíst. Případné změny vstupují v platnost od 2. čtvrtletí 2014.

  Případné dotazy Vám ochotně zodpoví pracovníci klientského oddělení.

  Vydaný dokument naleznete ZDE.

 • Oznámení – Minimální částka 2013

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2013 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2013 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2014 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2014.

 • Oznámení – Minimální částka 2012

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2012 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2012 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2013 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2013.

 • Zapojte se zdarma do vzdělávacího projektu Zodpovědná firma

  více

   

  Považujete třídění odpadu za důležité?
  Chcete aby se vaše společnost chovala zodpovědně?
  Pokud ano, pak právě pro vaši firmu je určen projekt

  Zodpovědná firma je vzdělávací projekt, který podporuje vzdělávání v oblasti třídění odpadu. Jeho hlavním cílem je předat zaměstnancům českých firem prostřednictvím jejich zaměstnavatelů informace o správném nakládání s odpadem a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě. Tento projekt firmám umožňuje získání certifikátu a další zviditelnění a odlišení společnosti.

  Více informací naleznete zde:

  www.zodpovednafirma.cz

 • Sleva z Poplatku

  více

  Dovolujeme si Vás informovat o rozšíření platné Struktury odměn za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO‑KOM. Stávající struktura odměn je rozšířena o slevu z Poplatku, jenž je stanovena paušální částkou ve výši 500,- Kč bez DPH v souladu s čl. VI., odst. 8 smlouvy o sdruženém plnění.

  Nárok objednatele na slevu z poplatku vzniká v případě, že splní všechny podmínky stanovené v odst. 7, čl. VI. smlouvy o sdruženém plnění, nejdříve však za kalendářní rok 2012.

   

  Odst. 7, čl. VI. smlouvy o sdruženém plnění:

  Objednateli vzniká v příslušném kalendářním roce (a to nejdříve za kalendářní rok 2012) nárok na snížení Poplatku (slevu z Poplatku) o částku určenou ve struktuře odměn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3, pokud:

  a) objednatel předal dodavateli řádně a včas Výkazy, zpracované v souladu s touto smlouvou, za všechna příslušná Období daného kalendářního roku;

  b) nepodal opravný Výkaz za žádné kalendářní čtvrtletí daného kalendářního roku ani mu nevznikla povinnost podat opravný Výkaz;

  c) splnil řádně a včas všechny své platební povinnosti vůči dodavateli za tento kalendářní rok (zejména povinnost zaplatit řádně a včas zálohy na Odměnu a Odměnu a Poplatek za plnění poskytovaná v příslušném kalendářním roce);

  d) řádně zaslal dodavateli všechny své Výkazy za daný kalendářní rok v elektronické podobě; a zároveň

  e) přijímal v elektronické podobě po celý příslušný kalendářní rok všechna upozornění a zprávy dodavatele a přijímal v elektronické podobě všechny daňové a jiné doklady, vztahující se k plněním poskytovaným v příslušném kalendářním roce.

 • Oznámení – Minimální částka

  více

  Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2011 je stanovena ve výši 1000,- Kč bez DPH.

   

  V případě, že objednatel v kalendářním roce 2011 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2012 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2012.

 • Nový list čtvrtletního výkazu – 4-2

  Statistická evidence přepravek a palet z plastů, opakovaně používaných obalů

  více

  Evidence přepravek a palet z plastů je zavedena na základě Rozhodnutí Evropské komise (2009/292/ES). Evidovány jsou pouze vybrané typy obalů, a to přepravky a palety z plastů. Tyto obaly musí vyhovovat kritériím § 13 odst. 2 (opakovaně používané obaly) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Evidence se vztahuje na všechny vybrané obaly, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu. Množství obalů je evidováno v tunách a kusech v okamžiku uvedení na trh nebo do oběhu, a to za jednotlivá kalendářní čtvrtletí. Tato evidence obsahuje celkové množství (kusy, hmotnost) vybraných typů obalů v oběhu v ČR.

  Vyplnění této části Výkazu je dobrovolné a neslouží ke zpoplatnění na základě smlouvy o sdruženém plnění (tj. od uvedených údajů v této části se neodvíjí výše odměny za zajišťování sdruženého plnění).

  Vyplněním Výkazu o paletách a přepravkách z plastů se objednatel přihlašuje k Dobrovolné dohodě o opakovaném použití palet a přepravek z plastů[1], uzavřené mezi Českou republikou (Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu) a Hospodářskou komorou České republiky. Prostřednictvím tohoto výkazu pak předává dodavateli pro účely plnění Dobrovolné dohody příslušné údaje o nakládání s přepravkami a paletami, s tím, že tyto údaje bude evidovat a vykazovat v souladu se skutečností. Vyplněním výkazu současně uděluje souhlas s tím, aby byl uváděn jako osoba vykazující nakládání s přepravkami a paletami pro účely Dobrovolné dohody na základě dohody s dodavatelem, za kterou se pokládá tento Výkaz. Dodavatel je povinen zajistit ochranu důvěrnosti údajů v souladu se smlouvou o sdruženém plnění.

   

  Podrobnější informace naleznete v Metodice k listu 4-2 čtvrtletního výkazu o produkci obalů.

   

  [1] Dobrovolná dohoda o opatřeních k zajištění plnění rozhodnutí Komise 2009/292/ES ze dne 24. března 2009, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní těžkých kovů.

   

 • Číslo objednávky na faktuře

  více

  Na základě požadavků klientů jsme vylepšili komunikaci týkající se čísla objednávky.

   

  V případě, že vyžaduje Vaše společnost uvedení čísla objednávky na faktuře, stačí pouze uvést tento údaj na titulní straně čtvrtletního výkazu do kolonky:

  Číslo vaší objednávky:

  Tento údaj je dobrovolný. Pokud číslo objednávky nevyplníte, na vystavené faktuře nebude pouze číslo objednávky uvedeno.

   

 • Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů

  více

  Požádali jsme auditorskou společnost Ernst & Young ČR, s.r.o., která provádí kontroly u klientů AOS EKO‑KOM, aby vytvořili informační materiál, který obsahuje základní přehled používaných způsobů výpočtu množství obalů včetně příkladů.

  Naším záměrem tak bylo informovat své klienty o možnostech zpracování dat pro účely výpočtu množství obalů, která jsou následně přenášena dle typů obalů do čtvrtletních výkazů.

  Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů

 • Dřevěné obalové materiály dovážené do Evropské unie

  více

  Informace o požadavcích vyplývajících ze směrnice Evropské unie ISPM 15 (Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu) platné od 1. března 2005.

  Od 1. března 2005 platí požadavky směrnice ISPM 15 (Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu) na veškeré dřevo, dřevěné produkty a dřevěné obaly dovážené do EU ze všech zemí kromě Švýcarska. Směrnici vydala Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO). Pravidla směrnice ISPM 15 jsou v Evropském společenství aplikována směrnicí 2004/102/EC, která byla zapracována do legislativy ČR vyhláškou 662/2004 Sb.

  Veškerý dřevěný obalový materiál (bedny, palety, kabelové bubny, proklady apod.), vyrobený z nezpracovaného dřeva, musí splnit nové požadavky a být také tepelně ošetřen nebo fumigován methyl bromidem oficiálně schváleným programem a být označen odpovídající mezinárodní značkou. Dřevěný obalový materiál vyrobený zcela ze zpracovaného dřeva – překližka, OSB, atd. je od uvedených požadavků osvobozen a nemusí být ošetřen a označen.

  Pomocné dřevo (dunnage):
  Od 1. března 2005 do 31. prosince 2007 veškeré pomocné dřevo musí být prosté kůry, známek živých škodlivých organizmů nebo být tepelně ošetřeno nebo fumigováno methyl bromidem a označeno dle ISPM 15. U ošetřeného a označeného pomocného dřeva není požadováno odkornění do 1. března 2006. Po 1. lednu 2008 budou muset být veškeré pomocné dřevo označeno značkou včetně IPPC loga.

  Pro dřevěné obaly přicházející do EU, které jsou v souladu se směrnicí ISPM 15 (ošetřeny a označeny) není požadováno rostlinolékařské osvědčení.

  Požadavek Směrnice 2004/102/EC, že veškerý dřevěný obalový materiál musí být vyroben z odkorněného dřeva byl pozastaven o jeden rok, tzn. do 1. března 2006 a nebude proto uplatňován.

   

  Nouzová opatření
  zůstávají v platnosti pro dřevěný obalový materiál z Kanady, Japonska, Číny a USA. Tzn. že dřevěný obalový materiál ze dřeva jehličnanů z těchto zemí musí být tepelně ošetřen, chemicky tlakově impregnován nebo fumigován methyl – bromidem a označen (a pouze z Číny být vybaven rostlinolékařským osvědčením). Navíc dřevěný obalový materiál ze dřeva jiného než jehličnanů z Číny musí být také prostý kůry a larvami způsobených požerků > 3 mm nebo uměle vysušen (KD).

   

  Označení dřevěných obalových materiálů

  Značka jíž je označen veškerý dřevěný obalový materiál vyrobený po 28. únoru 2005 musí obsahovat IPPC logo. Značka na dřevěném obalovém materiálu vyrobeném před tímto datem a do 31. prosince 2007 může obsahovat pouze ISO kód státu, kód (číslo) výrobce a kód ošetření. Po 1. lednu 2008 budou muset být všechny dřevěné obaly a pomocné dřevo označeny značkou včetně IPPC loga.

  IPPC logo

   

  IPPC symbol

  Mezinárodní kód země

  Identifikační číslo

  Symboly ošetření HT, KD, DB viz. níže)

   

  Metody ošetřování v ČR

  • Tepelné ošetření (HT)
  • Vysušení (KD)
  • Odkornění (DB)
  • Fumigace methyl-bromidem (MB) je v ČR zakázána

  Seznam technických zařízení v ČR na ošetření dřevěných obalových materiálů a podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Státní rostlinolékařské správy www.srs.cz v části Mechanizace.

 • Novela zákona o obalech – zákon č. 66/2006 Sb.

  více

  Informace o nejdůležitějších změnách, které přinesla novela zákona o obalech účinná od 15.3.2006. Výjimka ze zákona pro producenty obalů s produkcí do 300 kg za rok. Informace o ukončení Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které splňují podmínky §15 a zákona o obalech.

  Vážení obchodní přátelé,

  v souladu s novelou zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, vydanou pod č. 66/2006 Sb., jejíž účinnost nastává dne 15. 3. 2006, si Vás dovolujeme informovat o důležitých změnách v zákonných povinnostech osob, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu.

  Velkou úlevou a zjednodušením pro povinné osoby je změna, která se týká povinnosti značení obalů. V novele zákona je tato povinnost zcela odstraněna a značení obalů je upraveno pouze ustanovením, které v případě označení obalu ukládá povinnost označit jej v souladu s právem Evropských společenství, konkrétně se jedná o rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály. Česká technická norma ČSN 770052-2, která problematiku materiálového značení obalů blíže specifikuje, byla vytvořena v souladu se zmíněným předpisem Evropské unie a je nadále aktuální. Více informací ohledně značení obalů naleznete v příloze s názvem „Změny ve značení obalů“.

  Jedním z hlavních důvodů, proč byla přijata novela zákona o obalech, je stanovení nového rozsahu recyklace a využití obalového odpadu a stanovení nového období, ve kterém mají být tyto cíle dosaženy. Původní cíle v oblasti recyklace a využití obalového odpadu byly stanoveny do roku 2005. Nové cíle jak pro celkové využití a recyklaci, tak i pro využití a recyklaci jednotlivých komodit, jsou stanoveny do konce roku 2012, ve kterém po pozvolném nárůstu dosáhne celková míra recyklace 55% a míra využití 60%. Nově jsou zavedeny také cíle pro recyklaci dřevěných obalů.

  Další změnou je nové doplnění a upřesnění definic obalu, uvedení obalu na trh a dovozu. Především je v novele zákona o obalech změněn pojem spotřebitelský obal na prodejní obal. Dále jsou v příloze č. 1 nově uvedena kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Podle těchto kritérií je možné blíže určit zda je výrobek obalem či nikoliv. Každé kritérium obsahuje názorné příklady jednotlivých výrobků, které jsou obalem (např. krabice na cukrovinky, odnosné pytle a tašky z papíru nebo z plastu apod.) a výrobků, které nejsou obalem (např. jednorázové příbory, střívka uzenin apod.) V definici pojmu uvedení obalu na trh bylo doplněno ustanovení, že za uvedení obalu na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky. S tím souvisí i změna v definici termínu dovoz, kde bylo upřesněno, že se jedná o propuštění obalu na území České republiky do celního režimu volného oběhu ze státu, který není členem Evropské unie.

  Novela zákona o obalech stanovuje hranici roční produkce obalů na 300 kg obalů uvedených na trh či do oběhu. Osoby, které v určitém kalendářním roce uvedou na trh či do oběhu méně než 300 kg obalů a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 4.500.000,- Kč, nemusí plnit povinnosti podle § 10 až 15 zákona o obalech.

  Věříme, že se nám výše uvedeným sdělením podařilo vystihnout základní principy hlavních změn zákona o obalech a v případě přetrvávajících nejasností jsme Vám v rámci našich možností i nadále k dispozici.

  S úctou

  Pavel Urban
  ředitel klientského oddělení
  EKO‑KOM, a.s.

  Změny ve značení obalů

 • Zkušenosti z auditů

  více

  Na základě zkušeností z doposud provedených auditů byla vytvořena souhrnná zpráva, která by mohla přispět ke zlepšení evidence obalů.

  Pro zlepšení vaší orientace ve vedení evidence produkce obalů jsme vytvořili ve spolupráci s auditorskou společností Ernst & Young ČR, s.r.o. Souhrnnou zprávu z ověření správnosti Výkazů o produkci obalů. Tato zpráva poukazuje na charakteristické nedostatky ve vedení evidence obalů uváděných na trh a do oběhu, kde vychází ze zkušeností získaných při jednotlivých kontrolách v období let 2004-2006. Nedostatky v evidenci a jejich projevy jsou demonstrovány v závěru zprávy na třech případových studiích. Plně věříme, že tato zpráva přispěje ke zlepšení způsobu vedení evidence o obalech i ve vaší společnosti.

  Souhrnná zpráva z ověření správnosti Výkazů o produkci obalů

 • Pravidla elektronického zasílání čtvrtletních výkazů o produkci obalů

  více

  Podrobné informace o elektronickém zasílání čtvrtletních výkazů o produkci obalů. Vzory potvrzení o přijetí či nepřijetí výkazu získáte na stránce věnované elektronickému zasílání výkazů.

Kontakty

Markéta Štěpánková

Asistentka - info linka

stepankova@ekokom.cz
+420 729 848 444
+420 261 176 256


Růžena Vosolová

Asistentka - info linka

vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445


Další klientské kontakty


 

 

 

Odkazy