Semináře pro firmy

Vážení klienti, dovolujeme si Vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubení znalostí obalového zákona, vysvětlit činnost systému EKO‑KOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnout informace týkající se správného vedení evidence obalů.

Semináře se konají na celém území ČR. Body řešené na seminářích:

  • rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů,
  • činnost autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a.s.,
  • vedení evidence a vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů v rámci systému EKO‑KOM,
  • značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh.

 

Město Datum a čas Místo

Pardubice
OBSAZENO

4. září 2020
10:00 – 13:00


Hotel Euro
Konferenční sál A
Jiráskova 2781
Pardubice

Praha
OBSAZENO

9. září 2020
9:00 – 13:00


Holiday Inn Prague
Congress Centre
v salonku A + B v 1. patře
Na Pankráci 15/1684 
Praha 4 
(stanice metra C - Vyšehrad)

Humpolec
ZRUŠENO
11. září 2020
10:00 – 13:00

 

FABRIKA HOTEL
Sál Malý Hliník
Školní 511
Humpolec

 

V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mail adrese: stepankova@ekokom.cz, případně na tel. čísle 729 848 444 (Markéta Štěpánková), na kterém Vám budou zodpovězeny podrobnější informace.

Účast na semináři je zdarma.

Věříme, že návštěva tohoto semináře Vám bude přínosem a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakty

Markéta Štěpánková

Asistentka - info linka

stepankova@ekokom.cz
+420 729 848 444


Další klientské kontakty


Věděli jste, že

Klientům nabízíme

Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona