1997

Vznik EKO-KOM

5. června zakládá 10 firem neziskovou společnost
EKO-KOM


1999

Dobrovolná dohoda

Uzavřena Dobrovolná dohoda mezi MŽP a obalovým průmyslem


2002

Autorizace

EKO-KOM získává autorizaci MŽP. Spolupracuje s 581 firmami a tříděný sběr je zajišťován na 75 % území ČR.


2007

Zrecyklováno už 3 mil. tun obalových odpadů

Společnost EKO-KOM hlásí 3 miliony tun vytříděného obalového odpadu


2012

Nová autorizace

EKO-KOM dostává novou autorizaci MŽP, k recyklaci už společnost předala 6 milionů tun odpadu z obalů


2017

77 % míra recyklace všech obalů

77 % všech obalů v systému EKO-KOM je ročně předáváno k recyklaci

Skladba vytříděného odpadu na obyvatele v roce 2016

44,8 kg
odpadů
za rok
0,4 kg
nápojových
kartonů
12,1 kg
skla
20 kg
papíru
12,3 kg
plastů
  • 44,8 kg
    odpadů za rok
  • 0,4 kg nápojových kartonů
  • 12,1 kg skla
  • 20 kg papíru
  • 12,3 kg plastů

Obyvatelé ČR mají pro třídění odpadu velmi dobré podmínky. Aktuálně je v celé České republice více než 307 000 sběrných nádob na tříděný odpad, a to včetně menších nádob do 240 litrů, které jsou umisťovány do zástaveb rodinných domů. Díky tomu má možnost třídit odpad 99 % obyvatel ČR a již 72 % z nich aktivně třídí. V průměru vytřídí každý z nás téměř 45 kg odpadů za rok.