VIDEO / AUDIO

Reklamní spoty pro vysílání v TV a rozhlasu. Vlastníme autorská práva a můžete je tedy volně použít k medializaci tématu třídění odpadu (např. na Vašich webových stránkách, facebooku či twitteru nebo při pořádání kulturních akcí, v kině před zahájením představení, při pořádání akcí pro děti apod.).

TV Spoty