Zpracovatelé

Informace

Důležitým článkem v celém řetězci nakládání s odpady jsou koneční zpracovatelé, kteří používají druhotné suroviny z odpadů jako materiál pro vlastní výrobu nových produktů. Patří k nim např. sklárny, papírny, výrobci umělých vláken, výrobci plastových výrobků apod.

Kontakty

Bc.
Petr Pichler

technický manažer

pichler@ekokom.cz
+420 729 848 203