Výstava o potravinových obalech

Jak to všechno s obaly bylo, je a bude, to vše a ještě mnohem víc vám prozradí dlouhodobá interaktivní výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze „Od věku sloužím člověku.“ Výstava mapuje historii obalů z hlediska funkcí, materiálu, technologie, designu a následné recyklace.

Expozice, která je integrální součástí školního vzdělávacího programu společnosti EKO‑KOM, je vhodnou součástí enviromentální výchovy.

Na výstavě jsou pro každého dětského návštěvníka připraveny pracovní listy a pro učitele listy metodické. Školní kolektivy si mohou e-mailem lektor@nzm.cz objednat lektorský výklad. Téma je vhodné zejména pro všechny ročníky základních škol, interaktivní exponáty však mohou zaujmout  i studenty středních škol.

Pro jednotlivce jsou připraveny informační složky věnované tématu nebo si mohou projít výstavu společně s průvodci.

Expozici naleznete ve třetím patře Národního zemědělského muzea Praha. Kostelní ulice č.44 – na Letné. Více informací naleznete na www.nzm.cz

 Ukázky lahví z výstavy Od věku sloužím člověku

Soubory ke stažení

Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2016:

vytřídil každý Čech průměrně 44,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)

72 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 77 % obalů využito a recyklováno

Odkazy