Konference Odpady a obce

Odpady a obce je konference, kterou naše společnost pořádá každoročně v červnu v Hradci Králové. Tato konference je jedinečnou příležitostí pro setkání s kolegy a odborníky z odpadového hospodářství.

 

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 18. ročník této konference, která se bude konat 14. a 15. června 2017 v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové.

 

Hlavní témata konference:

  • Infrastruktura pro nakládání s komunálními odpady v obcích 
  • Sladba a vlastnosti komunálních odpadů z pohledu možnosti jejich recyklace a využití
  • Náklady v odpadovém hospodářství obcí
  • Informování obyvatel v obecních systémech nakládání s odpady

Doprovodný program:

  • Vyhlášení výsledků soutěže obcí o Keramickou popelnici 2016
  • Společenský večer

 

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE NA KONFERENCI BUDE K DISPOZICI OD 3. 4. 2017 

S případnými dotazy kontaktujte Josefa Mojžíše, tel.: 724 344 188, e-mail:  mojzis@ekokom.cz.

 

 

  

 

Konference je součástí cyklu Odpadové dny 2017