ODPADOVÉ DNY 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus ODPADOVÉ DNY 2017 zahrnující odborné konference, které svým zaměřením a obsahem postihují širokou problematiku nakládání s odpady. Cílem cyklu je obsáhnout co nejvíce informací potřebných pro plánování, řízení a provoz odpadového hospodářství obcí, měst, regionů a původců.

Témata jednotlivých konferencí zohledňují aktuální problematiku spojenou s tvorbou regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady. Celý cyklus je určen zástupcům samospráv obcí, měst, krajů a státní správy, odpadářským firmám, průmyslovým podnikům, vzdělávacím a odborným organizacím a odborné veřejnosti.

 

Odpadové dny 2016

V rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2017 se můžete zúčastnit čtyř významných konferencí:

 

 

 

 

 

Odpady 21

 

 

10. – 11. 5. 2017
ODPADY 21
Olomouc
17. ročník konference

 

 

Odpady a obce 2017

 

 

14. – 15. 6. 2017
ODPADY A OBCE 2017
Hradec Králové
18. ročník konference

 

 

BIO 2017  

 

20. – 22. 9. 2017
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Náměšť nad Oslavou
13. ročník mezinárodní konference

 

ZERA

   
 PVO 2017  

 

12. – 13. 10. 2017
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
Praha
4. ročník národní konference

   
Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2016:

vytřídil každý Čech průměrně 44,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)

72 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 77 % obalů využito a recyklováno