ODPADOVÉ DNY 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus ODPADOVÉ DNY 2016 zahrnující odborné konference, které svým zaměřením a obsahem postihují širokou problematiku nakládání s odpady. Cílem cyklu je obsáhnout co nejvíce informací potřebných pro plánování, řízení a provoz odpadového hospodářství obcí, měst, regionů a původců.

Témata jednotlivých konferencí zohledňují aktuální problematiku spojenou s tvorbou regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady. Celý cyklus je určen zástupcům samospráv obcí, měst, krajů a státní správy, odpadářským firmám, průmyslovým podnikům, vzdělávacím a odborným organizacím a odborné veřejnosti.

 

Odpadové dny 2016

V rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2016 se můžete zúčastnit pěti významných konferencí:

         
 Odpadové fórum 2016

 

15. – 18. 3. 2016
ODPADOVÉ FÓRUM 2016
Hustopeče u Brna
11. ročník česko-slovenského symposia

 

Odpady 21

 

 

20. – 21. 4. 2016
ODPADY 21
Ostrava
16. ročník konference

 

Odpady a obce 2016

 

 

15. – 16. 6. 2016
ODPADY A OBCE 2016
Hradec Králové
17. ročník konference

 

 

 

21. – 23. 9. 2016
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Náměšť nad Oslavou
12. ročník mezinárodní konference

ZERA

   
 PVO  

 

24. – 25. 10. 2016
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
Praha
3. ročník národní konference

   
Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2015:

vytřídil každý Čech průměrně 42,3 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)

72 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 76 % obalů využito a recyklováno